Dokument & lagar (38 träffar)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU13 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Motion 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Sveriges relationer med Taiwan Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernstr�m m.fl. kd, m, c, fp Sveriges relationer med Taiwan I mitten av 1800-talet blev Taiwan en plats f�r internationella handelsm�n och dess hamnar ppnades


Utskottsberedning: ---1997/98:SkU15 1997/98:UU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So679 av Ulf Björklund m.fl. (kd, fp)

Motion till riksdagen 1997/98:So679 av Ulf Björklund m.fl. kd, fp En narkotikapolitisk kommission Sverige har i stort sett bra lagar som reglerar narkotikaproblemet. I teorin har vi en genomtänkt narkotikapolitik, om än med vissa brister. Den praktiska tillämpningen av denna politik är dock både haltande och kraftlös.


Utskottsberedning: ---1997/98:SkU1 1997/98:SoU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk839 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk839 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c Skatteförvaltningens nya region På regeringens uppdrag föreslår Riksskatteverket en ny regionindelning för skatteförvaltningen i landet. När det gäller Värmland föreslås en region tillsammans med Örebro län. Vi motionärer kan acceptera detta förslag


Utskottsberedning: -1997/98:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk836 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, kd, fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk836 av Birgitta Carlsson m.fl. c, kd, fp Skattemyndighetens kontor i Mariestad Hösten 1996 lämnade företrädare för fem riksdagspartier i Västsverige in en hemställan till regeringen om att få bilda en ny region, ledd av ett direktvalt regionfullmäktige och med ett ökat regionalt ansvar.


Utskottsberedning: -1997/98:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk824 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, s, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk824 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, s, kd Ensamföretagare Småföretagens betydelse i svensk ekonomi har ökat och kommer att öka i framtiden. Faktorer som rekordhög arbetslöshet och neddragningar inom den offentliga verksamheten har aktualiserat frågan ytterligare. Den internationella


Utskottsberedning: -1997/98:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk823 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk823 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd Småföretagens bokföring och deklaration En frivillig förenklad självdeklaration för företagare som driver sin verksamhet som enskild firma och handelsbolag bör införas. Skälet för en sådan förhållandevis omfattande reform är att det absoluta flertalet


Utskottsberedning: -1997/98:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk822 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk822 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd F-skattesedel Företagarskattsedel är numera i praktiken ett villkor för företagare att kunna driva sin verksamhet. Alla skattskyldiga som så önskar bör därför få en sådan utan annan prövning än om personen har näringsförbud. I gengäld bör skattemyndigheten


Utskottsberedning: -1997/98:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk821 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk821 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Dröjsmålsräntan i skattemål Skattelagstiftningen tenderar alltjämt att bli alltmer komplicerad. Tyvärr är detta i stor utsträckning även en internationell utveckling. Med ett högt skattetryck, så som det svenska, ökar även kraven på reglernas precision


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk820 av Isa Halvarsson (fp) och Karl-Gösta Svenson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk820 av Isa Halvarsson fp och Karl-Gösta Svenson m Ändring av taxeringslagen I december 1996 avgjordes det sk Triljonfallet i Regeringsrätten. Det var Riksskatteverket som överklagat kammarrättens dom. Av handlingarna framgår bl a följande. I Förvaltnings AB Triljonens deklaration avseende


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk810 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. (c, v, mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk810 av Andre vice talman Görel Thurdin m.fl. c, v, mp Riksskatteverkets regionalisering I budgetpropositionen behandlas Riksskatteverkets regionalisering och regeringen föreslår vissa ändringar i förhållande till myndighetens eget förslag. Riksskatteverket har föreslagit Härnösand som


Utskottsberedning: -1997/98:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk732 av Bengt Kronblad m.fl. (s, S)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk732 av Bengt Kronblad m.fl. s, S Båtskatt Sverige är ett land med lång kust och många sjöar. Detta har medfört att vi har många båtägare med roddbåt, segelbåt, motorbåt eller en kombination av dessa. Vi har i dag skatt på fritidshus, husvagnar eller husbil, men fritidsbåtar har alltid


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Konkurrensneutral energibeskattning Enligt gällande regler för energibeskattning belastas inte industriell verksamhet med någon allmän energibeskattning. SNI-koden används som allmän vägledning när det gäller att avgöra vad som skall räknas till


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk716 av Mikael Odenberg m.fl. (m, fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk716 av Mikael Odenberg m.fl. m, fp Beskattning av nöjesparker m.m. Bakgrund Riksdagen fattade i december 1997 beslut om att anpassa den svenska mervärdesbeskattningen till EU:s momsregler. Beslutet innebär bl.a. momsplikt för flertalet, tidigare momsfria, tjänster inom kulturområdet. Till


Utskottsberedning: -1997/98:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk707 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk707 av Elving Andersson c Skatteavdrag för landsbygdsboende För boende på landsbygden är tillgången till egen bil oftast en nödvändighet. Ofta finns inte kollektiva kommunikationer som klarar kravet för arbetspendling, serviceresor m.m. Många familjer tvingas ha två bilar för att kunna


Utskottsberedning: -1997/98:SkU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk677 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk677 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kd Arvs- och gåvoskatt på företagsförmögenhet Förmögenhetsskatten på kapital bundet i förmögenhet i onoterade företag är sedan flera år slopad. Skälen för detta är väl kända och motsägs inte av något politiskt parti. Skatten betalades med redan inkomstbeskattade


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk676 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, fp, v, mp, kd, m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk676 av Ingbritt Irhammar m.fl. c, fp, v, mp, kd, m Slopad arvsskatt för Amnesty Internationals svenska sektion Som ideell organisation är Amnesty International idag befriad från gåvoskatt men ej befriad från arvsskatt. Det är olyckligt att det idag för Amnesty är olika behandling vad gäller


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk667 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk667 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd Lönebaserad reserveringsmöjlighet Sverige behöver i dag fler mindre företag. Det är inom denna sektor som sysselsättningen i första hand förväntas öka för att arbetslösheten skall komma ner på en acceptabel nivå. Så måste också ske för att


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk666 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk666 av Marianne Andersson m.fl. c, fp, m, kd Avdragsmöjligheter för företag i hemmet Starten av ett litet företag sker allt oftare i hemmet som bas. Att driva företaget från den egna bostaden har flera fördelar. Det är ekonomiskt rationellt, företagaren kommer närmare familjen och kan


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering