Dokument & lagar (545 träffar)

Motion 1997/98:Sk803 av Rolf Gunnarsson och Christel Anderberg (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk803 av Rolf Gunnarsson och Christel Anderberg m Regionort för skatteförvaltningen i Dalarnas och Gävleborgs län Regeringen har i budgetpropositionen redovisat sina förslag då det gäller Ny regionindelning för skatteförvaltningenVi tillstyrker att det sker en regionalisering enligt förslaget


Utskottsberedning: -1997/98:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk802 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk802 av Bertil Persson m Frizon på Sturup Med tillkomsten av Öresundsbron kommer den reguljära passagerartrafiken från Skåne att lokaliseras till Kastrup, inte minst som avståndet från Malmö centrum till Kastrup blir hälften av det till Sturup. Samtidigt kommer Kastrup då att nå kapacitetstaket,


Utskottsberedning: -1997/98:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk801 av Jan Bergqvist (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk801 av Jan Bergqvist s Skattekontroll Under senare tid har det på den svenska försäkringsmarknaden smusslats fram nya upplägg av kapitalförsäkringar i syfte att undgå skatt. I en del fall är det fråga om direkta brott mot gällande skattelagar. I andra fall handlar det om tveksamma övertolkningar


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk738 av Kerstin Warnerbring och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk738 av Kerstin Warnerbring och Kjell Ericsson c Näringspolitik och skatter m.m. Att minska arbetslösheten är den viktigaste uppgiften i Sverige idag. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen men väl skapa goda förutsättningar för att sådana ska växa fram. Den stora förhoppningen


Utskottsberedning: ----1997/98:FiU1 1997/98:SkU27 1997/98:SkU9 1997/98:UbU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk737 av Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk737 av Lennart Brunander c Växthusodlingens energibeskattning I den svenska växthusodlingen utgör kostnaden för energi till uppvärmning och till belysning en betydande andel av de totala produktionskostnaderna. I tomat- och gurkodlingen med de lägsta omsättningsvärdena per arealenhet uppgår


Utskottsberedning: ----1997/98:SfU10 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk736 av Sivert Carlsson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk736 av Sivert Carlsson och Elving Andersson c Svenskt fiske Inledning Det svenska fisket är en av de viktigaste basnäringarna i våra kust- och skärgårdsområden. Även om antalet yrkesfiskare under de senaste årtiondena har minskat i antal, utgör de dock tillsammans med övriga kringfunktioner


Utskottsberedning: --1997/98:JoU9 1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk735 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk735 av Lars Leijonborg m.fl. fp Skattepolitiken 1 Sammanfattning 1997 blir ett rekordår för arbetslösheten. Nu krävs omedelbara insatser för jobben. Skatterna på arbete behöver sänkas rejält. Våra förslag innebär att skatterna sänks med cirka 30 miljarder redan 1998. Sänkningarna är i


Utskottsberedning: -------------------1997/98:FiU1 1997/98:SkU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU16 1997/98:SkU17 1997/98:SkU19 1997/98:SkU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk734 av Gunnar Hökmark (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk734 av Gunnar Hökmark m Åtgärder mot segregation 1 Bort från hopplöshet och segregation Bristen på kontroll över den egna vardagen bidrar till otrygghet och social segregation. Det är möjligheterna för den enskilde som öppnar samhället för var och en. Det är bristen på utrymme att kontrollera


Utskottsberedning: -------1997/98:BoU1 1997/98:NU10 1997/98:SkU1 1997/98:SkU15 1997/98:SoU10 1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk733 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk733 av Krister Örnfjäder s Taxfree-försäljning inom EU 1991 beslutade man i EU att den skattefria handeln skulle upphöra 1 juli 1999. Skälet som angavs var att det inte var i överensstämmelse med den inre marknaden. Detta uttalande har jag tolkat som att fördelarna med den inre marknaden


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk732 av Bengt Kronblad m.fl. (s, S)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk732 av Bengt Kronblad m.fl. s, S Båtskatt Sverige är ett land med lång kust och många sjöar. Detta har medfört att vi har många båtägare med roddbåt, segelbåt, motorbåt eller en kombination av dessa. Vi har i dag skatt på fritidshus, husvagnar eller husbil, men fritidsbåtar har alltid


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk731 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk731 av Birgitta Hambraeus c Skattebefrielse för biologiska drivmedel För att bli av med oljan som drivmedel krävs målmedvetna politiska insatser. Bensin och diesel är nämligen ojämförligt billigast, dels därför att vi inte betalar miljökostnaderna, dels därför att vi faktiskt inte betalar


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk730 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk730 av Erik Arthur Egervärn c Differentierade drivmedelspriser En av Centerpartiets viktigaste målsättningar är Hela Sverige skall leva En levande landsbygdEn viktig förutsättning för att den målsättningen skall kunna uppfyllas är väl fungerande kommunikationer/kollektivtrafik och ett


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk729 av Jarl Lander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk729 av Jarl Lander m.fl. s Differentierad bensinskatt Vi motionärer anser det vara fullt möjligt att införa ett system med differentiering av energiskatterna och då främst bensinskatteuttaget. Skatter och avgifter som instrument för att styra om mot ett ekologiskt mer uthålligt samhälle


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk728 av Ulf Kero m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk728 av Ulf Kero m.fl. s Skatten på nya dieseldrivna personbilar När kilometerskatten för några år sedan avvecklades för dieseldrivna bilar i Sverige, infördes samtidigt en ny skatt på nya dieseldrivna personbilar. Att ändra beskattning är i och för sig inget ovanligt, men denna skatt är


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk727 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk727 av Ronny Korsberg m.fl. mp Medlemsägda vindkraftverk Alltfler vindkraftverk byggs och installeras i Sverige. Många av dem ägs och drivs i kooperativ form och en vanlig företagsform är ekonomisk förening. Genom den struktur som elmarknaden idag har är det inte helt lätt att få verksamheten


Utskottsberedning: --1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk726 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk726 av Sonja Fransson s Fjärrvärmeleverans till industrin Svenljunga kommun är en av de kommuner som tidigt tog sitt ansvar när det gäller att minska landets oljeberoende. Redan 1984 togs en fjärrvärmeanläggning i Svenljunga i drift. Den i särklass största köparen och förbrukaren av energi


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk725 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk725 av Per Erik Granström m.fl. s Vattenkraftproduktion I regeringens förslag till omställning och utveckling av energisystemet anges att landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energianvändning.


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk724 av Eva Björne (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk724 av Eva Björne m Produktionsskatten på el Den elintensiva industrin använder el som en råvara i produktionen. Trots detta tvingas den betala elskatt, produktionsskatt på el som gör produktionen så kostsam att den på sikt måste läggas ned. I dag, hösten 1997, går produktionen vid t ex


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Konkurrensneutral energibeskattning Enligt gällande regler för energibeskattning belastas inte industriell verksamhet med någon allmän energibeskattning. SNI-koden används som allmän vägledning när det gäller att avgöra vad som skall räknas till


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk722 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk722 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Energibeskattningen Alla tillverkande företag har lägre energiskatt än privatpersoner. Men alla företagare behandlas inte lika. Lantbrukare som producerar vår mat behandlas som privatpersoner när de debiteras skatt på elenergi som används


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation