Dokument & lagar (539 träffar)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban miningoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU24 2018/19:MJU13 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 4.1Tre fokusområden 4.1.1Rättvist miljöutrymme 4.1.2Klimaträttvisa 4.1.3Klimat, klass och kön 4.2Rika


Utskottsberedning: UU 2018/19:FiU6 2018/19:MJU4 2018/19:NU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 115 kB) Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 208 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU9 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:888 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:888 av Sten Bergheden M Jourdomstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta s.k. jourdomstolar och tillkännager detta för regeringen. Motivering När ett brott begås är det viktigt att det utreds så snabbt


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:888 av Sten Bergheden (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:888 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:477 av Allan Widman (L)

Motion till riksdagen 2018/19:477 av Allan Widman L Vårdnadshavares roll vid lagföring av omyndig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyldighet för vårdnadshavare att närvara vid huvudförhandling där en omyndig står åtalad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU15

Motion 2018/19:477 av Allan Widman (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:477 av Allan Widman (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson KD Skrotningspremie för vapen och ändrade rutiner vid vapenamnesti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om en skrotningspremie och ändrade rutiner för vapenhandlare vid inlämning av vapen och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29

Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. c Utbildningspolitik 1 Inledning  2 Kunskapssamhället ställer krav på höjd ambition  3 Många vägar och öppna dörrar in i kunskapssamhället  3.1 Brygga mellan gymnasium och högskola  3.2 Kulturell rekrytering  4 Centerpartiet har gjort avgörande insatser för


Utskottsberedning: ------------------1997/98:AU1 1997/98:BoU1 1997/98:KrU17 1997/98:SkU15 1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Motion till riksdagen 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Inneh�llsf�rteckning 1 Barnomsorg, f�rskola och grundskola 3 1.1 Allm�nna m�l 3 1.2 Barnomsorg och f�rskola 4


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1997/98:FöU1 1997/98:JoU12 1997/98:SkU15 1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU11 1997/98:UbU12 1997/98:UbU13 1997/98:UbU14 1997/98:UbU15 1997/98:UbU18 1997/98:UbU2 1997/98:UbU5 1997/98:UbU7 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (130 yrkanden): , , 65 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub255 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub255 av Inger Davidson m.fl. kd Mobbning 1 Hur mår barnen Sammanfattar man den senaste tidens rapporter som behandlar barns hälsa kan man säga att barnens fysiska hälsa förbättrats på de flesta områden medan deras psykiska hälsa försämrats dramatiskt. Bland annat har Barnpsykiatrikommittén


Utskottsberedning: ----------------1997/98:JuU18 1997/98:KU16 1997/98:KU19 1997/98:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub212 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub212 av Olle Lindström m Kommunalt vårdnadsbidrag Det statliga vårdnadsbidraget som infördes den 1 juli 1994 men sedan avskaffades tillkom dels för att tillgodose de småbarnsföräldrar som ville stanna hemma de första åren, dels för att minska barnomsorgskostnaderna för staten och kommunerna.


Utskottsberedning: --1997/98:SkU15 1997/98:UbU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub204 av Margareta E Nordenvall (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub204 av Margareta E Nordenvall m Barn och kunskapsinlärning 1 Inledning Problemen med att många elever lämnar grundskolan med otillräckliga baskunskaper och dåligt självförtroende får långtgående effekter för Sveriges kunskaps- och kompetensnivå. Viljan att lära måste tillvaratas redan


Utskottsberedning: ------1997/98:SkU15 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U702 av Elver Jonsson och Anne Wibble (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U702 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp Nordiskt samarbete Motion till riksdagen 1997/98:U702 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp Nordiskt samarbete Nordiskt samarbete Den nordiska identiteten bygger p�stor spr�klig och kulturell samh�righet. Likartade historiska erfarenheter har


Utskottsberedning: -------1997/98:SfU9 1997/98:SkU15 1997/98:UU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Sveriges relationer med Taiwan Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernstr�m m.fl. kd, m, c, fp Sveriges relationer med Taiwan I mitten av 1800-talet blev Taiwan en plats f�r internationella handelsm�n och dess hamnar ppnades


Utskottsberedning: ---1997/98:SkU15 1997/98:UU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U505 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U505 av Lars Leijonborg m.fl. fp EU-politiken 1 Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet fördjupats genom Romfördraget


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU9 1997/98:JuU12 1997/98:SkU18 1997/98:UU13 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U501 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:U501 av Carl Bildt m.fl. m Sverige och den europeiska gemenskapen 1 Sammanfattning  2 En snar utvidgning  3 En agenda för utvidgning  3.1 En långsiktig jordbrukspolitik  3.2 En ändamålsenlig strukturpolitik  3.3 Institutionella reformer  3.4 Budgeten  4 Goda förutsättningar för tillväxt


Utskottsberedning: -------1997/98:FiU9 1997/98:JuU12 1997/98:UU13 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U215 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U215 av Dan Ericsson m.fl. kd Oljeutsläpp i Östersjön På nytt har avslöjats att fartyg utan rättsliga påföljder kan göra oljeutsläpp. Detta är förödande för miljön i Östersjön men också för tilltron till rättssystemet. Trots att man kunnat dokumentera utsläpp på film och vet att den som


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU1 1997/98:UU17 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U25 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:U25 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 1 Inledning  2 2 Vem har den reella makten i EU 2 3 Stärk det nationella parlamentet  3 4 Begränsa lobbyverksamheten  5 5 Förbättra regeringens information till riksdagen 


Utskottsberedning: ------------1997/98:JuU15 1997/98:KU27 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T912 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:T912 av Johan Lönnroth m.fl. v Informationsteknik 1 IT för alla  2 Var mans och kvinnas egendom  3 Infrastrukturen  4 Inrätta ett Statens databanverk  5 Demokrati på Internet  6 Kortare arbetstid genom IT  7 Miljön och IT  8 Internationell FN-konferens  9 Millenieskiftet  10 Kultur och utbildning 


Utskottsberedning: ----------------1997/98:AU8 1997/98:BoU1 1997/98:BoU4 1997/98:JoU26 1997/98:KrU5 1997/98:SkU5 1997/98:TU7 1997/98:UbU1 1997/98:UbU13
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

IT

Motion 1997/98:T911 av Mats Odell (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:T911 av Mats Odell kd IT 1 Inledning Informationstekniken, IT, berör allt fler delar av samhället, allt mer långtgående. Få om ens någon kan i dag hävda att informationsteknik inte berör dem. Även om debatten om IT i stor utsträckning handlar om tekniska frågor finns det allmängiltiga frågeställningar


Utskottsberedning: ------1997/98:FöU1 1997/98:JuU11 1997/98:KrU3 1997/98:KU18 1997/98:TU7 1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation