Dokument & lagar (392 träffar)

Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL


Utskottsberedning: -1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk34 av Kent Olsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk34 av Kent Olsson m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringen har i proposition 1998/99:86 föreslagit ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen.


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk32 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk32 av Jan Backman m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringen föreslår att den nya lagen om exportbutiker skall innehålla ett förbud för butikerna att sälja annat än obeskattade gemenskapsvaror till flygpassagerare


Utskottsberedning: -1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk31 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk31 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall 1 Förbränning av avfall I regeringens proposition föreslås avfallsskatt på deponerat avfall. Den formning skatten fått riskerar att öka förbränningen av avfall. Miljöpartiet de gröna anser att förbränning


Utskottsberedning: --1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk30 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk30 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Inledning Under många år har vi från Kristdemokraternas sida efterlyst införandet av en avfallsskatt. Efter att regeringen under lång tid förhalat frågan har nu en proposition om skatt på avfall


Utskottsberedning: -----1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk29 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk29 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Inledning Äntligen har förslaget om skatt på avfall nått riksdagen. Det tog nästan sex år och tre olika utredningar att få det i hamn. Icke desto mindre hälsar Miljöpartiet nu med tillfredsställelse


Utskottsberedning: ---------1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Bakgrund Mängden konventionellt avfall uppgick 1994 till totalt 8 330 000 ton. Samma år återvanns 1 835 000 ton avfall. 210 000 ton avfall behandlades 1994 biologiskt. 1994 förbrändes ca 1


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk27 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk27 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Avfallsskatten dålig för miljön Inledning I propositionen 1998/99:80 Lag om skatt på avfall föreslår regeringen ett införande av en avfallsskatt. Skatteförslaget går i princip ut på att allt material


Utskottsberedning: -1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk26 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk26 av Raimo Pärssinen m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Enligt propositionen skall skatt tas ut på biobränsleaska. Statens strålskyddsinstitut kommer att besluta om en policy avseende cesiumhaltiga askor. I denna kommer förutsättningarna för återföring


Utskottsberedning: -1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter fp med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar kommande förslag till ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar av företag. Det gäller


Utskottsberedning: -1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar i skrivelsen att man kommer att överlämna ett förslag om ändringar i lagen 1998:1602 om uppskov med beskattningen


Utskottsberedning: --1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk23 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk23 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete I propositionen föreslås att tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten slopas. I stället ska avdrag medges så


Utskottsberedning: -1998/99:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete I propositionen föreslås att tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten slopas. I stället skall avdrag medges


Utskottsberedning: --1998/99:SkU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:65 Videokonferens i rättegång att det under en försöksperiod på två år införs en möjlighet att använda videokonferens vid handläggning


Utskottsberedning: --1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju21 av Carin Lundberg och Per Erik Granström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju21 av Carin Lundberg och Per Erik Granström s med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång I propositionen föreslås en försöksverksamhet med videokonferenser för att ge domstolar ett redskap som möjliggör en flexibel handläggning av mål och ärenden samt att erbjuda


Utskottsberedning: -1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Sammanfattning I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet med videokonferenser vid handläggningen av mål och ärenden i de allmänna domstolarna. Förslaget syftar till en mer flexibel handläggning


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind kd med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister att ett särskilt register ska få inrättas för två ändamål forskning inom rättspsykiatrin


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju18 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju18 av Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister I propositionen föreslås att det i det rättspsykiatriska forskningsregistret skall få registreras uppgifter om personer som har genomgått rättspsykiatrisk undersökning eller s.k. 7-undersökning.


Utskottsberedning: -1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju17 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju17 av Siw Persson och Johan Pehrson fp med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Bättre reglering och bättre etik för det rättspsykiatriska forskningsregistret Det individbaserade rättspsykiatriska register regeringen i prop. 1998/99:72 föreslår skall


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation