Dokument & lagar (405 träffar)

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So466 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So466 av Gudrun Schyman m.fl. v Kvinnofrid Inledning Makt, om man ser det som ett förhållande mellan människor, kan endast utövas av någon om någon annan samtidigt fråntas makten. Makt utövas inte alltid synligt, medvetet eller genomtänkt, inte alltid med våld och tvång till underkastelse.


Utskottsberedning: ---------------1998/99:AU6 1998/99:JuU1 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UbU6 1998/99:UU3 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. fp Kvinnopolitiken Sammanfattning En handlingsplan för hur hälso- och sjukvården för kvinnor och män skall utformas så att vården i ordets rätta bemärkelse skall bli jämställd Ett särskilt program behövs för kvinnliga alkoholister Höjt straffminimum för


Utskottsberedning: ---------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU21 1998/99:JuU22 1998/99:JuU27 1998/99:LU18 1998/99:SfU5 1998/99:SoU10 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UU3 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU3 1999/2000:JuU7 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Beroende och missbruk Inledning Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Den enskilda människans frihet har alltid sina begränsningar. Enligt en liberal syn skall inte människan kunna upphäva sin


Utskottsberedning: -----------------------1998/99:JuU1 1998/99:NU13 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU4 1998/99:SoU5 1998/99:SoU8 1999/2000:JuU17 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So459 av Ingrid Näslund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So459 av Ingrid Näslund kd Alkohol och droger bland ungdom Inledning Även om alkoholkonsumtionen totalt i stort sett legat på en stabil nivå kring sex liter per innevånare under de senaste åren finns det tecken som påminner om situationen under perioden 1965-1977. Vi hade då en rad alkoholpolitiska


Utskottsberedning: -------1998/99:JuU1 1998/99:SoU1 1998/99:SoU6 1998/99:UbU11 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So381 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So381 av Sten Tolgfors m Den ideella välfärden Stärk den ideella välfärden Många av välfärdsstatens åtaganden och verksamheter har från början utvecklats och startats inom ideella organisationers nationella verksamhet och sedan övertagits av staten. Röda korset hör till de organisationer


Utskottsberedning: --1998/99:SkU10 1998/99:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So372 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So372 av Thomas Julin m.fl. mp Droger Inledning De politiska riksdagspartierna arbetar för ett narkotikafritt samhälle. Ändå närmar vi oss inte målet, det syns tyvärr mer avlägset än någonsin. Gränsskyddet har stora luckor, gränsen mot såväl öststaterna som mot andra EU-länder är öppnare


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU19 1998/99:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So312 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So312 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c Alternativmedicin Det finns ett stort intresse för alternativa behandlingsformer. Det är inte bara ett stort folkligt intresse utan även bland sjukvårdspersonal växer intresset. Det är inget ovanligt att redan sjukvårdsutbildade lägger


Utskottsberedning: ---1998/99:SkU12 1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. mp Alkoholpolitik Inledning Alkoholmissbruket är ett av vårt samhälles största problem. Missbruket leder till sociala problem både för missbrukaren och för dennes omgivning. Det orsakar dessutom mycket stora kostnader. Miljöpartiet ser kampen mot drogerna som


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:SkU11 1998/99:SkU13 1998/99:SoU6 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:KU3 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So258 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So258 av Ingrid Burman m.fl. v Drogpolitiken Inledning Som droger räknar vi alkohol, tobak, beroendeframkallande läkemedel, narkotika och dopingmedel. Om de sistnämnda lägger Vänsterpartiet en särskild motion som tar upp missbrukarens rättsliga ställning och behandlingsinsatser. Drogernas


Utskottsberedning: -----------1998/99:JuU22 1998/99:SoU4 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. m Alkoholpolitiken Moderata utgångspunkter Moderata samlingspartiets utgångspunkt är respekten för den enskilde individens förmåga att ta ansvar och att forma sitt eget liv. Det offentligas uppgift är att skapa förutsättningar för ett enskilt ansvarstagande,


Utskottsberedning: ---------------1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UbU11 1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk903 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk903 av Rune Berglund och Berit Andnor s Översyn av folkbokföringslagen I dag är det möjligt att kringgå lagen om folkbokföring och välja folkbokföringsort. Många väljer att vara folkbokförda i en kommun med lägre skatt, trots att de bor och arbetar i en annan kommun. Detta drabbar glesbygdskommuner


Utskottsberedning: --1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk902 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk902 av Tanja Linderborg m.fl. v Folkbokföring vid gemensam vårdnad Enligt folkbokföringslagen 1991:481 skall en person folkbokföras där han eller hon är att anse som bosatt. Skattemyndigheten beslutar i folkbokföringsärende och beslutet kan överklagas till länsrätten. Föräldrar som inte


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk901 av Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk901 av Viviann Gerdin c Folkbokföringsort I dagens demokratiska samhälle saknar studerande valfriheten att välja folkbokföringsort. Nuvarande folkbokföringslag säger att den som hyr en bostad på studieorten ska även folkbokföras därOavsett vad den studerande anser och utan hänsyn till


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. kd Skatteförvaltning och uppbörd Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket. Kristdemokraterna gör bedömningen att dessa områden bör tilldelas större resurser än vad regeringen föreslår i sitt budgetförslag. Behovet av samverkan


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU1 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk817 av Torgny Danielsson och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk817 av Torgny Danielsson och Ann-Kristine Johansson s Tullföreskrifter vid aktiv förädling Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta yttre EU-gräns. Gränspendling för arbete, handel, rekreation och övriga utbyten mellan brödrafolken har alltid varit livliga. För gemene man utgör


Utskottsberedning: -1998/99:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk816 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk816 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Försäkringskassans beräkning av skatt Bland dem som uppbär ersättning från försäkringskassan finns många som är långtidssjukskrivna och människor med sjukbidrag eller förtidspension. De kommer under lång tid, kanske för resten av sitt liv att få sin


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk815 av Henrik Landerholm (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk815 av Henrik Landerholm m Sammansättningen av skattenämnder Till de lokala skattemyndigheterna finns lokalt tillsatta organ för avgörande av vissa frågor. Dessa skattenämnder består för närvarande av 15 ledamöter som växelvis kallas till tjänstgöring i nämnderna. Endast fem närvarande


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk814 av Ingemar Josefsson och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk814 av Ingemar Josefsson och Sylvia Lindgren s Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt och växande hot mot samhället. När företag undandrar sig skatter och sociala avgifter innebär detta växande orättvisor. Välfärdens finansiering läggs


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk813 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk813 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, kd, c Bokföring och deklaration för de minsta företagen En frivillig förenklad självdeklaration för i vart fall företagare som driver sin verksamhet som enskild firma och handelsbolag bör införas. Skälet för en sådan förhållandevis omfattande reform


Utskottsberedning: -1998/99:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation