Dokument & lagar (1 368 träffar)

Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. M Stadigvarande bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett slopande av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Momsen


Utskottsberedning: 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. M Tullverket upprätthåll gränsskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra resurser för 500 fler tulltjänstemän under kommande mandatperiod och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:SkU1 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. C Trängselavgifter elbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för att underlätta möjligheterna att nå klimatmålen ändra i lagen om trängselskatt för att möjliggöra för differentiering av trängselavgifter med


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2797 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2797 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Ett transparent skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa mervärdesskatt för konsumenter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2797 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2797 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. KD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverket


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2018/19:2711 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2711 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson båda C ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att möjliggöra ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar som avlägsnas från


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2711 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2711 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström båda C Avskaffa kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett avskaffande av kravet på att företagare och deras


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Ett nytt stickår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett nytt stickår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innehav av fastigheter är ofta mycket långa.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. S Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket ska uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. S Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över lagändringar så att globala digitala reklam- och medieleverantörer ska kunna beskattas


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson båda C Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att på ett rättssäkert och effektivt


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2582 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2582 av Ida Drougge M Skatter och subventioner synliggjorda på kvitton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att synliggöra skatterna på kvittot när vi konsumerar någonting som är beskattat i flera led, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2582 av Ida Drougge (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2582 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe båda M Trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna om trängselskatt för boende i Ropsten och på Lidingö och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trängselskatten kom


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2572 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2572 av Ida Drougge M Konvertering av arbetsgivaravgift till inkomstskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2572 av Ida Drougge (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2572 av Ida Drougge (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2571 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2571 av Ida Drougge M Din rätt att veta när och hur mycket du betalat i skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att regeringen ålägger stat, kommun och landsting/region att redovisa tillbaka hur mycket, vad och


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2571 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2571 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2570 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2570 av Ida Drougge M Definition av avgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda definitionen av vad som är en avgift och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2570 av Ida Drougge (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2570 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2516 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2516 av Rickard Nordin C Barnrättssäker och jämställd folkbokföring och myndighetskommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten för barn att vara skrivna på flera adresser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2516 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2516 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2514 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2514 av Rickard Nordin C Rättvisa reseavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avståndsbaserade reseavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattefri milersättning och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2514 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2514 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2509 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2509 av Anders Åkesson och Magnus Ek båda C Dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns olika mervärdesskattenivåer.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2509 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2509 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) (pdf, 72 kB)