Dokument & lagar (1 368 träffar)

Motion 2018/19:2490 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2490 av Per Åsling C Beskattning av naturvårdsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ersättning för naturvårdsavtal ska få sättas av till skogskonto och tillkännager detta för regeringen. Motivering Naturvårdsavtalet


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2490 av Per Åsling (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2490 av Per Åsling (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2489 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2489 av Per Åsling C Förmånsbeskattningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för att en utredning tillsätts om förmånsbeskattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skattereglerna för fåmansföretag innehöll


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2489 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2489 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2482 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2482 av Kristina Yngwe C Tydligare redovisning av skatt på arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skattesystemet kan bli mer transparent och hur en tydligare redovisning av lönekostnaden kan genomföras och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2482 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2482 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2475 av Margareta Cederfelt M Ökad rörlighet på bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad rörlighet på bostadsmarknaden och att överväga en översyn av reavinstbeskattningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2471 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2471 av Andreas Carlson KD Avskaffande av reklamskatten för ideella föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reklamskatten för ideella föreningar bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrotten engagerar


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2471 av Andreas Carlson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2471 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2452 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2452 av Mikael Oscarsson KD Återinför gåvoskatteavdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att återinföra gåvoskatteavdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2452 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2452 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2431 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2431 av Mikael Larsson C Reseavdraget och bensinpriset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reseavdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det skattefria reseavdraget som gäller i dag är 18,50 kr/mil. Denna summa har varit


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2431 av Mikael Larsson (C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2431 av Mikael Larsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2430 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2430 av Anders Åkesson C Friskvårdsbidraget måste gälla för alla företagsformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över en anpassning av regelverket för friskvårdsbidrag till att också omfatta ägaren till en näringsverksamhet


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2430 av Anders Åkesson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2430 av Anders Åkesson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2419 av Sofia Nilsson C Förbättra trygghetssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skattelagstiftningen så att styrelseuppdrag som faktureras genom aktiebolag betraktas som näringsverksamhet och inte inkomst av tjänst för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin båda C Ändra statliga myndigheters hantering av böter och krav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket och andra statliga myndigheter kan fråntas rätten att utfärda


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie båda C Mer RUT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja taket för RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2390 av Kristina Yngwe C Fakturering av styrelseuppdrag i bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2358 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraternas anslagsfördelning i statsbudgeten


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Familjen är den grund som samhället vilar på Trygga familjer motverkar psykisk ohälsa bland barn och unga Sammanhållna familjer minskar


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:AU9 2018/19:CU6 2018/19:CU7 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SfU22 2018/19:SfU3 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU9 2018/19:UbU1 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 44 avslag, 4 bifall,

Motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (docx, 116 kB) Motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (pdf, 219 kB)

Motion 2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett seniorvänligt samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:SfU2 2018/19:SfU22 2018/19:SfU3 2018/19:SkU10 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. SD Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kartläggning av skuggsamhället och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SfU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grundprinciper för en ansvarsfull migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18 2018/19:SfU19
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 110 kB)

Motion 2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. M En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha en stram, human och långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18 2018/19:SfU21 2018/19:SfU4 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (67 yrkanden): 64 avslag, 3 bifall,

Motion 2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 126 kB)

Motion 2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. M Slå vakt om arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av reglerna om arbetskraftsinvandring för att förhindra att personer med arbete och försörjning utvisas till följd av mindre fel


Utskottsberedning: 2018/19:SfU18 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. C Rättvis trygghetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn/utredning av sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU6 2018/19:CU7 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SfU22 2018/19:SkU10 2018/19:SoU13 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 96 kB)