Dokument & lagar (6 756 träffar)

Yttrande 2019/20:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2019/20:JuU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 12 mars att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 och

2020-09-17

Yttrande 2019/20:JuU4y (pdf, 194 kB)

Utskottsmöte 2019/20:58 Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:58 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:58 Datum och tid: 2020-09-07 10:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. En moderniserad radio- och tv-lag KU3 Beredning Prop. 2019/20:168 och motioner Föredragande: KÖ

2020-09-07 10:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:58 DATUM 2020-09-07 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna 5 och 9 i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Linda

2020-09-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58 (docx, 45 kB)

utskottsdokument 2019/20:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41 DATUM 2020-09-07 TID 10.1310.30 10.3711.21 11.2512.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2019/20:58 1 2 Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position

2020-09-07

utskottsdokument 2019/20:41 (docx, 46 kB)

Interpellation 2019/20:477 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:477 Allvarliga hot mot poliser av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S I ett nyhetsinslag på tv den 3 september visades hur poliser hotades när de gjorde ett ingripande. Polismännen tvingades att lägga undan sina batonger, annars skulle dessa stoppas upp i deras kroppar. Situationen

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-17 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2019/20:477 av Thomas Morell (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Allvarliga hot mot poliser

Interpellation 2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD)

Interpellation 2019/20:476 Planeringen för höghastighetsjärnväg av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har för avsikt att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för sträckorna mellan StockholmGöteborg och StockholmMalmö stannar inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor, i

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Planeringen för höghastighetsjärnväg

Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C)

Interpellation 2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar av Johan Hedin C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I slutet av augusti stoppade och kontrollerade unga maskerade män bilar som körde in i och ut ur stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Vägspärrarna upprättades för att

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

Interpellation 2019/20:474 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2019/20:474 Tillgången till specialistsjuksköterskor av Lotta Olsson M till Socialminister Lena Hallengren S Svensk sjukvård är kvalitetsmässigt bland världens bästa. Svensk sjukvård har varit i framkant med att ta fram nya metoder i hälso- och sjukvård vilket haft avgörande betydelse. Så långt handlar

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Interpellation 2019/20:474 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgången till specialistsjuksköterskor

Interpellation 2019/20:473 av Per Schöldberg (C)

Interpellation 2019/20:473 Biotopskyddet och jordbruket av Per Schöldberg C till Statsrådet Jennie Nilsson S Jordbruket bidrar till en starkt levande landsbygd med öppna landskap och hållbara livsmedel. I alla tider har jordbrukare vårdat och förädlat åkermark med en djup insikt om kretslopp och naturvärden. I Kronobergs

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-11-06 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:473 av Per Schöldberg (C) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:472 av Jens Holm (V)

Interpellation 2019/20:472 Laddning av elbilar av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Den 26 augusti kallade energiminister Anders Ygeman S till ett rundabordssamtal med intressenter kring elbilar och laddsystem. Syftet var att finna lösningar till hur elbilsladdning vid publika laddstationer ska kunna underlättas

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:472 av Jens Holm (V) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Laddning av elbilar

Interpellation 2019/20:471 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2019/20:471 Tredje elförbindelse till Gotland av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste åren har Gotland drabbats av ett stort antal strömavbrott. De återkommande strömavbrotten ställer till problem för hushåll och har lett till kostnader för den lokala industrin på tiotals miljoner

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:471 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tredje elförbindelse till Gotland

Interpellation 2019/20:470 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:470 Bekämpning av gängkriminaliteten av Louise Meijer M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100

Inlämnad: 2020-09-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:470 av Louise Meijer (M) (pdf, 88 kB)

Utskottsmöte 2019/20:67 Onsdag 2020-09-02 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:67 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:67 Datum och tid: 2020-09-02 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och ytterligare aktörer Socialminister Lena Hallengren och företrädare för SKR informerar

2020-09-02 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2019/20:67

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:67 DATUM 2020-09-02 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg SJohan

2020-09-02

Socialutskottets protokoll 2019/20:67 (docx, 59 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR13

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 10 mars 2020 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-013-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR13 Förord Finansutskottet bjöd den 10 mars 2020 in till en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice

2020-09-02

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR13 (pdf, 3776 kB)

Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:469 Offentliga bidrag till Ibn Rushd av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Genom januariöverenskommelsen har regeringen bland annat lovat att genomföra beslut: Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar

Inlämnad: 2020-09-01 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 129 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentliga bidrag till Ibn Rushd

Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2019/20:468 Reduktionsplikt av Maria Stockhaus M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Biodrivmedel är ett

Inlämnad: 2020-09-01 Svarsdatum: 2020-09-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Reduktionsplikt

Utskottsmöte 2019/20:52 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2019/20:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ 4-27 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om högskoleprovet Generaldirektören Karin Röding från Universitets- och högskolerådet, rektorn Astrid

2020-09-01 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:48 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:48 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Återrapport om tilläggsanalyser av den skogliga referensnivån inom LULUCF Information Statssekreterare Eva Svedling

2020-09-01 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:57 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:57 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser KU25 Fråga om utskottsinitiativ Justering

2020-09-01 11:00:00