Dokument & lagar (4 772 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM112 KOM (2016) 385

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112 Ny partnerskapsram med tredjeländer 2015/16:FPM112 Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2016 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet och europeiska investeringsbanken om en ny partnerskapsram med tredjeländer

2016-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM112 KOM (2016) 385 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM112 KOM (2016) 385 (pdf, 56 kB)

EU-nämndens dokument 2015/16:54

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:54 DATUM 2016-07-15 TID 10:00 11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM114 KOM (2016) 359

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM114 Utvärdering av investeringsplanen för 2015/16:FPM114 Europa Finansdepartementet 2016-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2016 359 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Europa investerar

2016-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM114 KOM (2016) 359 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM114 KOM (2016) 359 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM113 Nytt blåkortsdirektiv 2015/16:FPM113 Justitiedepartementet 2016-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2016 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning Sammanfattning Kommissionens

2016-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 2015/16:FPM Finansdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC 2016 280 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2017 Sammanfattning Den 30 juni 2016 presenterade kommissionen sitt förslag till

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280 (pdf, 160 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM110 En reviderad europeisk referensram för 2015/16:FPM110 kvalifikationer för livslångt lärande Utbildningsdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2016 383 Förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM109 Förslag till en rekommendation om 2015/16:FPM109 inrättandet av en kompetensgaranti Utbildningsdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2016 382 Förslag till rådets rekommendation om inrättande av en kompetensgaranti Sammanfattning Förslaget avser en rekommendation

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382 (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:747 Grov kvinnofridskränkning av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast

Inlämnad: 2016-07-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grov kvinnofridskränkning

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM108 Meddelande om handlingsplan för 2015/16:FPM108 integration av tredjelandsmedborgare Arbetsmarknadsdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 377 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377 (doc, 73 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM107 Passagerarfartygspaketet 2015/16:FPM107 Näringsdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 369 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg KOM 2016

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371 (doc, 354 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM106 Meddelande från kommissionen Europeiska standarder för 2000-talet Utrikesdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 358 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europeiska

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358 (pdf, 79 kB)

EU-nämndens dokument 2015/16:53

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:53 DATUM 2016-07-08 TID 10:00 11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM105 KOM(2016) 399, KOM(2016) 398, SWD(2016) 200, SWD(2016) 202

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM105 Förordning om grossistledet på 2015/16:FPM105 roamingmarknader Näringsdepartementet 2016-07-07 Dokumentbeteckning KOM2016 399 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på

2016-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM105 KOM(2016) 399, KOM(2016) 398, SWD(2016) 200, SWD(2016) 202 (doc, 303 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM105 KOM(2016) 399, KOM(2016) 398, SWD(2016) 200, SWD(2016) 202 (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM104 KOM (2016) 379

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM104 EU:s stöd till förebyggande arbete mot 2015/16:FPM104 våldsbejakande extremism Kulturdepartementet 2016-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2016 379 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

2016-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM104 KOM (2016) 379 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM104 KOM (2016) 379 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM103 KOM(2016) 288

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM103 Meddelande om onlineplattformars roll i2015/16:FPM103 den digitala ekonomin Utrikesdepartementet 2016-07-04 Dokumentbeteckning KOM2016 288 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Onlineplattformar

2016-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM103 KOM(2016) 288 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM103 KOM(2016) 288 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM102 KOM(2016) 356

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM102 En europeisk agenda för 2015/16:FPM102 delningsekonomin Utrikesdepartementet 2016-07-04 Dokumentbeteckning KOM2016 356 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En europeisk agenda för delningsekonomin

2016-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM102 KOM(2016) 356 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM102 KOM(2016) 356 (pdf, 108 kB)

Utskottsmöte 2015/16:30 Lördag 2016-07-02 kl. 09:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-07-02 09:30 Plats: Obs Lokal RÖ 9-54 1. Fråga om medgivande att närvara vid sammanträdet Beslut om att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet och tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli får

2016-07-02 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 20160702 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten

2016-07-02

EU-nämndens dokument 2015/16:52

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:52 DATUM 2016-06-30 TID 16:3017:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens redovisade

2016-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM101 Ändringar i direktivet om audiovisuella 2015/16:FPM101 medietjänster Kulturdepartementet 2016-06-29 Dokumentbeteckning KOM2016 287 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs

2016-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287 (pdf, 111 kB)