Dokument & lagar (7 138 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1632 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2018/01612/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1632 av Lars Beckman M Insatser för arbetslösa Lars Beckman har frågat vad jag gör för att undvika att tusentals arbetslösa står utan insats när hösten drar igång. Bakgrunden är att Dagens

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1632 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1631 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/04181 POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1631 av Sten Bergheden M Djurrättsaktivisternas hot mot svenskt lantbruk Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att stävja de brott som begås av djurrättsaktivister

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1631 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 71 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1630 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 04175 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1630 av Laila Naraghi S Valhemligheten för synskadade Laila Naraghi har frågat mig hur arbetet på Regeringskansliet går med att hitta en lösning på frågan om valhemlighet för personer med synnedsättning. Det

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1630 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1628 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1628 av Sten Bergheden M Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten Sten Bergheden har frågat mig om jag har kännedom om uppgifter rörande ett internt uppdrag på Polismyndigheten om att inte handlägga vapenlicenser avseende halvautomatiska vapen efter den 14 september och vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1628 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1623 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04463/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1623 av Betty Malmberg M Handel med levande djur Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Statens jordbruksverk Jordbruksverket ska kunna förhindra att Sverige får in de allvarliga sjukdomarna

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1623 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1625 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/03325/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1625 av Betty Malmberg M Forskning om djurfria metoder Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att de försök som i dag görs på levande djur i antingen vetenskapliga

Svarsdatum: 2018-09-05 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1625 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/04461/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden M Vägunderhållet i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att vägarna i Skaraborg blir lagade till farbart skick igen. Att de statliga vägarna håller en hög

Svarsdatum: 2018-09-05 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1627 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 04496/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1627 av Katarina Brännström M SJ och driftsäkerhet Katarina Brännström har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att de nya tågen har hög driftsäkerhet oavsett klimat,

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1627 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1620 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1620 av Lars Beckman M Handläggningstider för fastighetsbildning Lars Beckman har frågat mig om jag och regeringen överväger att lagstifta om handläggningstider för fastighetsbildning och genomföra en omfattande strukturförändring beträffande huvudmannaskap och konkurrensförutsättning inom fastighetsbildningsområdet.

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1620 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1619 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/02220/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind L Ökad gasanvändning Lars Tysklind har frågat mig om jag och regeringen kommer att bidra till att Sverige och Göteborg ska satsa på nya fossila anläggningar med rådande klimathot.

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1619 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

M2018/ 02208/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1618 av Jens Holm V Nya myndighetsinstruktioner som en följd av klimatlagen Jens Holm frågat mig om alla statens myndigheter innan slutet av år 2018

Svarsdatum: 2018-09-04 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1624 av Anders Österberg S Den aktuella situationen i Bangladesh Anders Österberg har frågat mig hur jag agerar med anledning av utvecklingen i Bangladesh. Kränkningar av de medborgerliga och politiska rättigheterna ökar i Bangladesh sedan några

Svarsdatum: 2018-09-03 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/ 04509/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg M Lotsplikt i Öresund Thomas Finnborg har frågat utrikesministern hur ministern ämnar agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter. Arbetet inom

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1622 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1622 av Sten Bergheden M Kostnader för fordon, drivmedel och redskap under bränderna Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om han på något sätt avser att ersätta de lantbrukare och frivilliga som utöver sin arbetstid dessutom haft omkostnader för sina fordon och drivmedel.

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1622 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson L Stöd till demokratin i Gambia Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser stötta den unga demokratin i Gambia såväl genom EU som nationellt. Sverige välkomnar de demokratiska framsteg som gjorts efter Adama Barrows

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1617 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1616 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad L Dömda som begår brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att förändra och därmed förkorta tiden från domstolsbeslut till dess att en person som dömts för brott börjar avtjäna sitt straff. Om en misstänkt

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1616 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1615 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1615 av Markus Wiechel SD Straffskärpningar och ändrade rutiner för häktning Markus Wiechel har frågat mig om det är rimligt att personer som begår flertalet brott och uppenbarligen har en kriminell livsstil kan försättas på fri fot efter en fällande dom, eller om jag avser att verka för en förändring

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1615 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1606 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/04119 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1606 av Maria Malmer Stenergard M Frakt av foder via sjöfart Maria Malmer Stenergard har frågat landsbygdsministern vilka åtgärder han och regeringen har vidtagit för att åtgärda de problem som förhindrar import

Svarsdatum: 2018-08-30 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1606 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1611 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/03261/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1611 av Lars Beckman M Kontroll av friskolor Lars Beckman har frågat mig om vad regeringen gör för att säkerställa att fristående skolor följer de regler som finns, och vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2018-08-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1611 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1610 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 04430/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1610 av Anna-Lena Sörensson S Individanpassat brandskydd för äldre och funktonsnedsatta Anna-Lena Sörensson har frågat mig hur jag ser på möjligheten att i samband med den pågående översynen av socialtjänstlagen

Svarsdatum: 2018-08-27 Frågeställare: Anna-Lena Sörenson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1610 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)