Dokument & lagar (7 138 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1585 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04082/HL N2018/04189/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden M Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet och 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld M Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel Sten Bergheden har frågat mig om jag avser på något

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1585 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04188/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld M Torkan och det svenska köttet Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1577 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 04171/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1577 av Jens Holm V Pilbågsjakt Jens Holm har frågat mig om jag inom ramen för regeringens befogenheter kommer att besluta om fortsatt förbud mot jakt med pil och båge i jaktförordningen. Mitt uppdrag som landsbygdsminister

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1577 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1573 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1573 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1572 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1572 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1571 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1571 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1566 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04082/HL N2018/04189/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden M Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet och 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld M Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel Sten Bergheden har frågat mig om jag avser på något

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1566 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1587 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00960/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1587 av Daniel Bäckström C Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser Daniel Bäckström har frågat mig om jag skyndsamt avser att se över regelverk och förordningar som reglerar Försvarsmaktens uppgifter

Svarsdatum: 2018-08-06 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1587 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 76 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:42

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42 DATUM 2018-08-02 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Justitiedepartementet Statsrådet Heléne Fritzon med medarbetare informerade utskottet om den s.k. gymnasielagen med anledning det uppkomna rättsläget. Vid protokollet

2018-08-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:42 (docx, 28 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:41 DATUM 2018-08-01 TID 13.0014.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråd Maria Diamant, departementsråd Michael Cherinet, politiskt sakkunnig Annelie Gregor och pressekreterare Marinette

2018-08-01

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 02734 SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1583 Konsulttjänster för omfattande belopp av Jenny Petersson M Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för åtgärder för att möjliggöra krav på myndigheterna att redovisa sina köp av konsulttjänster i

Svarsdatum: 2018-08-01 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1582 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 04169/FST S2018/04170/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1581 Minskade utbetalningar av bilstöd i Sverige och fråga 2017/18:1582 Rapportering av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden av Lars Beckman M Lars Beckman har frågat mig vilka

Svarsdatum: 2018-08-01 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1582 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1581 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 04169/FST S2018/04170/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1581 Minskade utbetalningar av bilstöd i Sverige och fråga 2017/18:1582 Rapportering av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden av Lars Beckman M Lars Beckman har frågat mig vilka

Svarsdatum: 2018-08-01 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1581 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1586 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2017/18:1586 av Hans Wallmark M Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland Hans Wallmark har frågat mig om regeringen avser att påbörja ett arbete för att söka riksdagens godkännande av det samförståndsavtal som undertecknades mellan Sverige och Finland i Åbo den 9 juli. Det fördjupade samarbetet

Svarsdatum: 2018-07-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1586 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1575 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/01557/D Kulturdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1575 av Markus Wiechel SD Skattemedel till Stockholm Pride Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det behöver göras några förändringar från regeringens sida för att säkerställa att skattemedel går till vad de är ämnade för och om så är fallet,

Svarsdatum: 2018-07-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1575 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1557 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03905 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1557 av Christina Örnebjär L om en ny inriktning på narkotikapolitiken Christina Örnebjär har frågat mig vilka åtgärder och/eller initiativ jag är beredd att ta mot bakgrund av Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1557 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1553 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fi2018/ 02616/ESA Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1553 av Rickard Nordin C Lokaler för civilsamhället Rikard Nordin har frågat försvarsministern om vilka generella åtgärder denne är beredd att vidta för att civilsamhället fortsatt ska få tillgång till

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1553 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1546 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03849/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1546 av Lars Beckman M Bristande tillgänglighet till sjukvård i norra Sverige i sommar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma tillrätta med de stora bristerna i tillgängligheten

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1546 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 84 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40 DATUM 2018-07-24 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om rätt att närvara Utskottet beslutade att kanslichef Ann Aurén och utskottshandläggare Johan Eriksson fick närvara under sammanträdet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Information

2018-07-24

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:40 (docx, 26 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1564 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/03673/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/2018:1564 av Eskil Erlandsson C EU:s förslag om copyright Eskil Erlandsson har frågat mig på vilket sätt jag i förhandlingarna i rådet säkerställt att artiklarna 11 och 13 i förslaget till upphovsrätt

Svarsdatum: 2018-07-19 Frågeställare: Eskil Erlandsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1564 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 82 kB)