Dokument & lagar (7 138 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1554 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/03553/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm S Ändrade regler vid båtfynd Catharina Bråkenhielm har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka rättssäkerheten för båtägarna. I frågan tar hon upp att

Svarsdatum: 2018-07-19 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1554 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1565 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04025/ JM N2018/04049/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström C Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen och 2017/18:1565 av Hans Hoff S Stöd till lantbrukare Daniel Bäckström har frågat mig vilka omgående åtgärder jag kommer att vidta

Svarsdatum: 2018-07-18 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1565 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1563 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04025/ JM N2018/04049/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström C Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen och 2017/18:1565 av Hans Hoff S Stöd till lantbrukare Daniel Bäckström har frågat mig vilka omgående åtgärder jag kommer att vidta

Svarsdatum: 2018-07-18 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1563 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04081/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden M Svenskt kött Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt ta initiativ till att uppmana svenska folket att köpa mer svenskt kött för att underlätta för lantbrukarna och slakterierna

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03999/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern T ill riksdagen Svar på fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson C Fritidsfiske med redskap Ola Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att det även i framtiden kommer att vara möjligt att längs västkusten idka småskaligt fritidsfiske med

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

EU-nämndens dokument 2017/18:43

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2017/18:43 DATUM 2018-07-13 TID 10.00 11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2018-07-13

EU-nämndens dokument 2017/18:43 (docx, 42 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:42

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42 DATUM 201807-12 TID 09:30-10:15 10:2511:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information inför utrikesrådet FAC från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsrådet Louise Calais och kanslirådet Anna Uggla, samtliga från UD.

2018-07-12

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:42 (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 01465/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1558 av Edward Riedl M En bättre fungerande granskning av public service-utbudet Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en bättre fungerande granskning av public service

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1552 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1552 av Carina Ståhl Herrstedt SD Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig varför jag efter Riksrevisionens rapport 2014 som visade på stora problem med handläggningstiderna för socialförsäkringsmål inte har sett till att komma tillrätta med problemet. I

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1552 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1541 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad L Utnämning av en ny riksåklagare Roger Haddad har frågat mig om när regeringen avser att fatta beslut om utnämningen av en ny riksåklagare. Regeringen har idag beslutat att utnämna Petra Lundh till ny riksåklagare. Stockholm den 12 juli 2018 Morgan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1541 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1537 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1537 av Mikael Oscarsson KD Fängelsestraff för fler brott Mikael Oscarsson har frågat mig om jag avser att göra något åt att så många dömda undkommer straff i enlighet med det exempel han beskriver i sin fråga. Det är viktigt att den som upprepat begår brott straffas på ett sätt som står i proportion

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1537 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1536 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03505 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther KD Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige Penilla Gunther har frågat mig om jag anser att de underlag jag fått från Polismyndigheten gett en rättvis bild av de tre högskolor

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1536 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03504/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé M Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att förändra sekretesslagstiftningen för att förbättra möjligheterna till

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1534 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 0 3502 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt M Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att judiska föreningar ska kunna verka i Sverige och inte

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1534 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1532 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 03501 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson M Räddningstjänstens situation Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att säkerställa räddningstjänstens bemanning och kompetensen bland

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1532 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé M Stärkt vittnesskydd Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att stärka vittnesskyddet och för att möjliggöra för så kallade kronvittnen. Det är av central betydelse för rättskipningen att parter och vittnen fritt och sanningsenligt kan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1525 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1525 Hot och våld mot lantbrukare av Betty Malmberg M Betty Malmberg M har frågat mig om jag är beredd att se till att en särskild brottskod för djurrättsaktivism inrättas, eller om jag tänker vidta andra åtgärder för att skapa en tryggare situation för utsatta djurbönder. Ingen person i ett demokratiskt

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1525 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1510 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé M Hemliga tvångsmedel Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sänka gränsen för hemliga tvångsmedel och på så sätt skapa bättre verktyg för polisen att bekämpa grov brottslighet. De nuvarande reglerna kring hemliga tvångsmedel är utarbetade över lång

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1510 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1509 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé M Sänkt gräns för obligatorisk häktning Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sänka gränsen för obligatorisk häktning. Sedan lång tid tillbaka finns en presumtion för häktning vid allvarlig brottslighet. Att det föreligger en presumtion för häktning

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1509 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1508 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03456 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till r iksdagen Svar på fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé M Vistelseförbud en ny form av påföljd Tomas Tobé har frågat mig om jag avser se över möjligheterna att införa en bestämmelse om vistelseförbud i Sverige. Att bekämpa den grova brottsligheten

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1508 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 63 kB)