Dokument & lagar (7 203 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03455/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1507 av Tomas Tobé M En särskild straffskärpningsgrund för gängrelaterad brottslighet Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över möjligheterna att införa en särskild straffskärpningsgrund

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1501 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03452 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé M Ett nationellt exitprogram för kriminella Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att bygga upp ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar. Att bekämpa gängbrottsligheten

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1501 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1500 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03451/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1500 av Tomas Tobé M Straffen för narkotikaförsäljning Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skärpa straffen för narkotikaförsäljning. Att motverka förekomsten av narkotika är

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1500 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1499 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03450/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé M Åtgärder för barn och unga som rekryteras till kriminella gäng Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Kriminalvården istället för kommunerna får ansvar för

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1499 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1493 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03468 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1493 av Roger Haddad L Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen Mot bakgrund av att Roger Haddad anser att det saknas en generell och systematisk kvalitetsutvärderingsmodell för polisutbildningen

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1493 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1489 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1489 av Jasenko Omanovic S Bekämpning av oseriösa fiberleverantörer Jasenko Omanovic har frågat mig vad jag och regeringen kan göra för att skydda medborgare från oseriösa internetleverantörer som inte levererar vad de har lovat till sina kunder. Det är viktigt att utbyggnaden av snabbt bredband kan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1489 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01867/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther KD Rättsosäkra tillståndsförfaranden Penilla Gunther har frågat samordnings- och energiministern Ibrahim Baylan vad han avser att göra för att tillse att tillståndsgivningsprocesserna är rättssäkra.

Svarsdatum: 2018-07-11 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1556 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1556 av Nina Lundström L Tillfälliga bygglov för förskolor och skolor Nina Lundström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder gällande tillfälliga bygglov för förskole- och skolverksamhet så att det ges möjlighet till större flexibilitet genom ändrade tidsgränser. Regeringens politik innebär

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1556 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1545 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03840 SPN N2018/03845/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2017/18:1544 och 1545 av Christian Holm Barenfeld M En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun Christian Holm Barenfeld har frågat närings- och innovationsministern och miljöministern om

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1545 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1544 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03840 SPN N2018/03845/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2017/18:1544 och 1545 av Christian Holm Barenfeld M En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun Christian Holm Barenfeld har frågat närings- och innovationsministern och miljöministern om

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1544 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1502 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03694/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1502 av Betty Malmberg M LIS-område och detaljplan Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka mindre kommuners inflytande över utpekandet av så kallade LIS-områden,

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1502 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1453 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03536/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1453 av Lars Beckman M Kommunala lantmäterimyndigheter Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Ljusdals kommun tillsammans med till exempel angränsande kommuner får inrätta en kommunal

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1453 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1442 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1442 av Lars Beckman M Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig om det kommer något besked före valet om långfristig finansiering av öppna geodata. I oktober besvarade jag en likalydande fråga från Lars Beckman. I mitt svar redogjorde jag för den utökning av Lantmäteriets anslag som genomfördes 2017

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1442 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1439 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1439 av Nooshi Dadgostar V Loftgångar och balkonger Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skärpa regelverket kring byggnation av loftgångar och balkonger i syfte att förebygga olyckor liknande den som inträffade i Karlstad. Det är ett viktigt ämne Nooshi Dadgostar

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1439 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02528 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson S Nya skatteregler för bärplockare Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att se över skattereglerna för säsongsanställda som kommer från länder utanför EU. Frågan

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/ 02861/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld M IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dessa betyg Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt jag nu kommer att bevaka frågan och säkerställa

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02465/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1523 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Regeringens flygskatt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka vinster jag ser med att göra det dyrare för svenskar att flyga. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02464/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1522 av Hans Rothenberg M Digitaliseringen i Sverige Hans Rothenberg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att tillse att regeringens och riksdagens vilja i förhållande till implementeringen av digitaliseringsstrategin

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02463/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1521 av Hans Rothenberg M Ny lag om personalliggare Hans Rothenberg har frågat mig om jag anser att förberedelsearbetet inför den nya lagstiftningen om personalliggare har varit tillräckligt genomarbetat när Skatteverket inte

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02462/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förändring av RUT-avdraget Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig varför jag försämrar RUT-avdraget som enligt henne är en av de reformer som har varit mest lyckade för jobbskapande

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)