Dokument & lagar (151 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-26 TID Kl. 11.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen TU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande

2016-04-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-04-21 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska regionala flygplatser SRF Vd Peter Larsson från regionala flygplatser SRF informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33.

2016-04-21

Trafikutskottets protokoll 2015/16:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-04-19 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till förordning om typgodkännande av motorfordon Utskottet överlade med infrastrukturminister Anna Johansson, Näringsdepartementet, om kommissionens förslag till förordning

2016-04-19

Trafikutskottets protokoll 2015/16:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-14 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30 och protokoll 2015/16:31. 2 Genomförande av radioutrustningsdirektivet TU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:93.

2016-04-14

Trafikutskottets protokoll 2015/16:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-12 TID Kl. 10.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid

2016-04-12

Trafikutskottets protokoll 2015/16:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-07 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt Flyg Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

2016-04-07

Trafikutskottets protokoll 2015/16:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-05 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Luftfartsfrågor TU14 Utskottet behandlade betänkande 2015/16:TU14 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Genomförande av radioutrustningsdirektivet

2016-04-05

Trafikutskottets protokoll 2015/16:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-03-22 TID Kl. 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Fordons- och vägtrafikfrågor TU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU11.

2016-03-22

Trafikutskottets protokoll 2015/16:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-15 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 En fossiloberoende transportsektor TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU9.

2016-03-15

Trafikutskottets protokoll 2015/16:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-10 TID Kl. 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information och vidareutbildning om den digitala mötestjänsten Utbildaren Suzanne Primér från riksdagsförvaltningens it-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll

2016-03-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Bil Sweden och 2030-sekretariatet Teknisk samordnare Maria Backlund och teknisk samordnare Ulf Svensson båda från Bil Sweden och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet informerade

2016-03-08

Trafikutskottets protokoll 2015/16:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-01 TID Kl. 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet Ulric Långberg, branschansvarig och kommunikationschef Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag samt Magnus Falk,

2016-03-01

Trafikutskottets protokoll 2015/16:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-25 TID Kl. 10.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om elvägar Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Stefan Tongur, forskare KTH, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI

2016-02-25

Trafikutskottets protokoll 2015/16:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-11 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Överlämnande av motionsyrkanden Utskottet överlämnade till skatteutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande,

2016-02-11

Trafikutskottets protokoll 2015/16:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-09 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman med medarbetare informerade om Sverigeförhandlingen. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-09

Trafikutskottets protokoll 2015/16:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-04 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Näringsdepartementet informerade om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll

2016-02-04

Trafikutskottets protokoll 2015/16:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Regeringskansliet informerade om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-02

Trafikutskottets protokoll 2015/16:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID Kl. 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:64 och en motion. Utskottet

2016-01-28

Trafikutskottets protokoll 2015/16:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-26 TID Kl. 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 En flygstrategi för Europa Utskottet behandlade Faktapromemoria 2015/16:FPM34. Dokumentet lades till handlingarna. 3 Fråga

2016-01-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-21 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 3 Cykelfrågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-01-21