Dokument & lagar (282 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-14 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 EU-frågor på migrationsområdet Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade från

2016-04-14

Trafikutskottets protokoll 2015/16:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-12 TID Kl. 10.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid

2016-04-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Utskottet behandlade fråga

2016-04-12

Trafikutskottets protokoll 2015/16:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-07 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt Flyg Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

2016-04-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-07 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin SfU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:109.

2016-04-07

Trafikutskottets protokoll 2015/16:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-05 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Luftfartsfrågor TU14 Utskottet behandlade betänkande 2015/16:TU14 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Genomförande av radioutrustningsdirektivet

2016-04-05

Trafikutskottets protokoll 2015/16:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-03-22 TID Kl. 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Fordons- och vägtrafikfrågor TU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU11.

2016-03-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-17 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om medborgarskap. Utskottet justerade betänkande

2016-03-17

Trafikutskottets protokoll 2015/16:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-15 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 En fossiloberoende transportsektor TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU9.

2016-03-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-15 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om arbetet med en förnyad

2016-03-15

Trafikutskottets protokoll 2015/16:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-10 TID Kl. 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information och vidareutbildning om den digitala mötestjänsten Utbildaren Suzanne Primér från riksdagsförvaltningens it-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll

2016-03-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Bil Sweden och 2030-sekretariatet Teknisk samordnare Maria Backlund och teknisk samordnare Ulf Svensson båda från Bil Sweden och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet informerade

2016-03-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Socialavgifter SfU12 Utskottet fortsatte behandlingen motioner om socialavgifter. Utskottet justerade betänkande

2016-03-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-03 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-03-03

Trafikutskottets protokoll 2015/16:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-01 TID Kl. 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet Ulric Långberg, branschansvarig och kommunikationschef Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag samt Magnus Falk,

2016-03-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-01 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson m.fl.Migrationsverket, informerade om Migrationsverkets

2016-03-01

Trafikutskottets protokoll 2015/16:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-25 TID Kl. 10.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om elvägar Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Stefan Tongur, forskare KTH, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI

2016-02-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet behandlade motioner om medborgarskap. Ärendet bordlades. 3 Migration och asylpolitik

2016-02-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Utsatta EU-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell

2016-02-23

Trafikutskottets protokoll 2015/16:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-11 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Överlämnande av motionsyrkanden Utskottet överlämnade till skatteutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande,

2016-02-11