Dokument & lagar (281 träffar)

Socialutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet

2016-03-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-03-17 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om digitala mötestjänsten Utbildare Suzanne Primér, Riksdagsförvaltningens enhet för It-verksamhetsstöd, informerade om den uppdaterade handledningen i hur man arbetar

2016-03-17

Socialutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-10 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv SoU10 Utskottet behandlade proposition

2016-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-03-10 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från TCO Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, och Lisa Wärn, kommunikationschef, informerade om TCO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Integration AU6 Utskottet

2016-03-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänstfrågor. Utskottet justerade betänkande

2016-03-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ensamkommande barn SoU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om ensamkommande barn. Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU18. M- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-ledamöterna

2016-02-25

Socialutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:53 och motioner.

2016-02-23

Socialutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tuula Zetterman från sekretariatet för EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-2 på föredragningslistan. Denna paragraf

2016-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-11 TID 10.0010.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska ESF-rådet Rådet för Europeiska socialfonden Generaldirektör Lars Lööw informerade om Svenska ESF-rådets verksamhet och aktuella frågor. 2 Skärpta åtgärder

2016-02-11

Socialutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar Utskottet höll en offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänsten ansvar. Deltagare och program bifogas

2016-02-09

Socialutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-04 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet behandlade motioner om socialtjänst. Ärendet bordlades. 3 Ensamkommande barn SoU18

2016-02-04

Socialutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige Stadsrådet Åsa Regnér och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerade utskottet om situationen för utsatta

2016-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2016-02-02

Socialutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Bidrag för glasögon till barn och unga SoU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:71 och motioner.

2016-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Tillförordnad enhetschef Nina Gustafsson Åberg, projektledare Erik Trollius och revisor Fredrik Bonander informerade om Riks-revisionens rapport

2016-01-28

Yttrande 2015/16:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2015/16:AU2y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 november 2015 att ge samtliga utskott möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2016 Dags för nya tag KOM2015 610 slutligArbetsmarknadsutskottet lyfter i det här yttrandet

2016-01-26

Yttrande 2015/16:AU2y (pdf, 135 kB)

Socialutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-26 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson m.fl.Social-departementet, informerade om EU-arbetet med sociala frågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Överläggning

2016-01-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-21 TID 08.3008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om veterinärmedicinlagstiftning Utskottet överlade med statsrådet Sven-Erik Bucht, Närings-departementet, om kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska

2016-01-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-21 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation SO Ordföranden Harald Petersson informerade om SO:s verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande

2016-01-21

Socialutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-19 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade om EU-arbetet med hälsofrågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-01-19