Dokument & lagar (281 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen IAF Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren informerade om IA F:s verksamhet och aktuella frågor. Vid informationen närvarade

2016-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-14 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson informerade om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor. 2 Ett gemensamt ansvar för mottagande av

2016-01-14

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR23

Socialutskottets seminarium om cancervården utmaningar och möjligheter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-62-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR23 Förord Socialutskottet har låtit ta fram en forskningsöversikt om cancervården för att öka kunskapen om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR23 (pdf, 20646 kB)

Socialutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-10 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Information från EU-nämndens kansli Kanslichef Margareta Hjorth informerade utskottet om EU-nämndens funktion och arbete.

2015-12-10

Yttrande 2015/16:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU3y Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:1 utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner punkt 2 med förslag till lag om

2015-12-07

Yttrande 2015/16:SoU3y (pdf, 129 kB)

Socialutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-03 TID 08.3008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1

2015-12-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-03 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och motioner. Utskottet justerade

2015-12-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-12-01 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information Statssekreterare

2015-12-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-26 TID 10.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av propositionen 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares

2015-11-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-25 TID 11.15-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten Företrädare från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten informerar om flyktingsituationen och legitimationer för utländska

2015-11-25

Socialutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-24 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Information från Socialdepartementet Statsrådet Åsa Regnér och statssekreterare Pernilla Baralt informerade om ensamkommande

2015-11-24

Socialutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-19 TID 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:127 och motioner.

2015-11-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 10.0010.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att en politisk sekreterare från varje parti samt en tjänsteman från EU-nämndens kansli fick närvara under informationen från EU-kommissionen.

2015-11-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-12 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Anslagen inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet behandlade proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen

2015-11-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-10 TID 11.0012.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella jämställdhetsfrågor Regeringen, företrädd av statsrådet Åsa Regnér, informerade om aktuella jämställdhetsfrågor. Vid informationen närvarade även tjänstemän från Socialdepartementet.

2015-11-10

Yttrande 2015/16:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 17 september 2015 att ge övriga utskott tillfälle att kommentera de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som redovisats

2015-11-06

Yttrande 2015/16:SoU2y (pdf, 187 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-05 TID 10.0010.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares

2015-11-05

Socialutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SoU2y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande

2015-11-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-03 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2015-11-03

Yttrande 2015/16:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU1y Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt de motioner

2015-10-22

Yttrande 2015/16:SoU1y (pdf, 138 kB)