Dokument & lagar (167 träffar)

Socialutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-26 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Läkemedel för särskilda behov SoU15 Utskottet behandlade proposition 2015/16:143. Ärendet bordlades. 3 Redogörelse för

2016-04-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-21 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nya apoteksmarknadsutredningen Den särskilda utredaren Åsa Kullgren informerade utskottet om arbetet med Nya apoteksmarknadsutredningen S 2015:06Deltagarlista se bilaga

2016-04-21

Socialutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-04-19 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet om funktionshindersfrågor Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson informerade utskottet om arbetet med funktionshindersfrågor. Deltagarlista se bilaga

2016-04-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-04-14 TID 09.4510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Utvärderings- och forskningssekretariatet Forskningssekreterare Helene Limén från Utvärderings- och forskningssekretariatet presenterade ett utkast till rapport om forskningsöversikt

2016-04-14

Socialutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet

2016-03-22

Socialutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-10 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv SoU10 Utskottet behandlade proposition

2016-03-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänstfrågor. Utskottet justerade betänkande

2016-03-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ensamkommande barn SoU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om ensamkommande barn. Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU18. M- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-ledamöterna

2016-02-25

Socialutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:53 och motioner.

2016-02-23

Socialutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tuula Zetterman från sekretariatet för EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-2 på föredragningslistan. Denna paragraf

2016-02-11

Socialutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar Utskottet höll en offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänsten ansvar. Deltagare och program bifogas

2016-02-09

Socialutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-04 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet behandlade motioner om socialtjänst. Ärendet bordlades. 3 Ensamkommande barn SoU18

2016-02-04

Socialutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige Stadsrådet Åsa Regnér och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerade utskottet om situationen för utsatta

2016-02-02

Socialutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Bidrag för glasögon till barn och unga SoU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:71 och motioner.

2016-01-28

Socialutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-26 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson m.fl.Social-departementet, informerade om EU-arbetet med sociala frågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Överläggning

2016-01-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-21 TID 08.3008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om veterinärmedicinlagstiftning Utskottet överlade med statsrådet Sven-Erik Bucht, Närings-departementet, om kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska

2016-01-21

Socialutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-19 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade om EU-arbetet med hälsofrågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-01-19

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR23

Socialutskottets seminarium om cancervården utmaningar och möjligheter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-62-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR23 Förord Socialutskottet har låtit ta fram en forskningsöversikt om cancervården för att öka kunskapen om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR23 (pdf, 20646 kB)

Socialutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-10 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Information från EU-nämndens kansli Kanslichef Margareta Hjorth informerade utskottet om EU-nämndens funktion och arbete.

2015-12-10

Yttrande 2015/16:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU3y Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:1 utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner punkt 2 med förslag till lag om

2015-12-07

Yttrande 2015/16:SoU3y (pdf, 129 kB)