Dokument & lagar (167 träffar)

Socialutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-04-08 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2013/14:29 och 2013/14:30 2 Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor SoU21 Utskottet fortsatte behandlingen

2014-04-08

Socialutskottets protokoll 2013/14:30

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-04-03 TID 09.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet kunskapsseminarium Utskottet höll ett öppet kunskapsseminarium i Förstakammarsalen om Socialtjänstens arbete med barn som far illa. Program med uppgift om deltagare finns i bilagorna 2 och

2014-04-03

Socialutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-03-27 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:28 2 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel SoU19 Utskottet behandlade proposition 2013/14:67 och motioner.

2014-03-27

Socialutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-03-25 TID 11.0011.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:27 2 Alkoholfrågor SoU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om alkoholfrågor. Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU14.

2014-03-25

Socialutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-03-20 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:26 2 Folkhälsofrågor SoU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor. Utskottet justerade betänkande

2014-03-20

Socialutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-18 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:25 2 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:57 och motioner.

2014-03-18

Socialutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-03-06 TID 10.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket Företrädare från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket informerade om olika frågor i anslutning till s.k. familjeklassning av

2014-03-06

Socialutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-03-04 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23 2 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet

2014-03-04

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR13

Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om icke smittsamma sjukdomar ett ökande hot globalt och i Sverige onsdagen den 4 december 2013 ISSN 1653-0942 978-91-86673-63-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2013/14:RFR13 Förord Den 4 december 2013 anordnade socialutskottet ett öppet kunskapsseminarium om icke smittsamma

2014-03-01

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR13 (pdf, 8378 kB)

Socialutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-02-27 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Lena Furmark, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor samt det grekiska ordförandeskapet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information Statssekreterare

2014-02-27

Socialutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-02-25 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid

2014-02-25

Socialutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-20 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid

2014-02-20

Socialutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:36 och motion.

2014-02-18

Socialutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18 2 Funktionshindersfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2014-02-06

Socialutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-04 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Anders Milton, särskild utredare, informerade utskottet om arbetet i utredningen. Deltagarlista bifogas som bilaga

2014-02-04

Socialutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-30 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet behandlade proposition 2013/14:36 och motion. Ärendet bordlades.

2014-01-30

Socialutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Generaldirektör Lars-Erik Holm informerade om nationella riktlinjer. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-01-28

Socialutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01-23 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Inspektionen för vård och omsorg IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Information

2014-01-23

Socialutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-01-21 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internt seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården Utskottet höll ett internt seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården se uppföljningsrapport 2013/14:RFR1Program

2014-01-21

Socialutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2014-01-16 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:40. Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU9. 2 Funktionshindersfrågor

2014-01-16