Dokument & lagar (5 014 träffar)

EU-nämndens dokument 2015/16:4

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-09-22 telefonsammanträde TID 15.4515.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-09-22

EU-nämndens dokument 2015/16:3

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-09-25 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-09-25

EU-nämndens dokument 2015/16:2

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-23 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-09-23

EU-nämndens dokument 2015/16:1

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 telefonsammanträde TID 08.4009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-09-22

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-09-24 TID 10:0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Statskontoret Generaldirektör Ingvar Mattson och utredare Anders Widholm, Statskontoret, informerade om Statskontorets myndighetsanalys av Statens skolverk. Information från Svenska

2015-09-24

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Zara Warglo, Skolverket, informerade om arbetet med lärarlegitimationer. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument

2015-09-17

Skatteutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Leif Nysmed S och Robert Hannah FP särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1 2 Kanslimeddelanden

2015-09-29

Skatteutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Kommissionens förslag till rådets

2015-09-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35. 2 Utskottets arbete med EU-frågor, uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning Utskottet informerades

2015-09-29

Kulturutskottets protokoll 2015/16:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM Tisdagen den 22 september 2015 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Vice ordförande Gunilla Carlsson S öppnade sammanträdet. 2 Val av ordförande Olof Lavesson M föreslogs som ordförande i utskottet. Olof Lavesson M valdes

2015-09-22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Katarina Delin från konstitutionsutskottets kansli och Livia Spada från riksdagens EU-samordning fick närvara under 2-3. 2 Överläggning om förslag

2015-09-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:2

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum 2015-09-22 Tid Kl. 11.00-11.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Det luxemburgska ordförandeskapet bjuder in till Artikel 13-konferens om ekonomisk styrning i Luxemburg den 9-10 november, intresseanmälan till kansliet Studiebesök på SACO den 18 november

2015-09-22

Finansutskottets protokoll 2015/16:1

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:01 Datum 2015-09-17 Tid 10:30-10:50 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande Inbjudan till OECD den 1 oktober i Paris, Jörgen Andersson och Hans Unander utsågs till representanter. Upphandling av extern revisor för Riksrevisionen avslutad och avtal

2015-09-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.00-11.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuell granskningsrapport Riksrevisionen genom riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om rapporten Nyanländas etablering är statens insatser effektiva

2015-09-17

Yttrande 2015/16:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU2y Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Till utbildningsutskottet Sammanfattning Utbildningsutskottet beslutade den 11 juni 2015 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2015-09-24

Yttrande 2015/16:KU2y (pdf, 106 kB)

EU-nämndens dokument 2015/16:8

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-10-07 telefonsammanträde TID 14.3014:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-10-07

EU-nämndens dokument 2015/16:7

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-10-06 telefonsammanträde TID 12.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2015-10-06

EU-nämndens dokument 2015/16:6

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-09 TID 09.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2015-10-09

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-15 TID 10:0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och

2015-10-15

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:05 DATUM 2015-10-13 TID 11:0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:04. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 UbU4 Utskottet behandlade

2015-10-13