Dokument & lagar (4 591 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:41

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-06-14 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 UbU23 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2015/16:RR3 och redogörelse 2015/16:RJ1. Utskottet justerade betänkande

2016-06-14

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:40

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-06-09 TID 10:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik Utskottet höll en öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik. Program och deltagarförteckning från

2016-06-09

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-05-26 TID 10:0010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Maria Lindh Sjöström från Kulturutskottets kansli fick närvara vid sammanträdet. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:38. Inkomna

2016-05-26

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:38

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-05-24 TID 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:37. Information om EU-frågor Utskottet uppdrog åt kansliet att undersöka lämplig tidpunkt för information från regeringen om ett europeiskt

2016-05-24

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-05-19 TID 09:0009:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34, 2015/16:35 och 2015/16:36. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till

2016-05-19

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-05-17 TID 10:0011:55 12:1513:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning om lärarbrist i skolan Utskottet höll en öppen utfrågning om lärarbrist i skolan. Program och deltagarförteckning från utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid protokollet

2016-05-17

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-12 TID 11:0012:00 12:1013:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om sammanträde Utskottet beslutade enligt tilläggsbestämmelse 7.15.3 riksdagsordningen enhälligt att sammanträda under kammarens arbetsplenum den 12 maj 2016. Information från

2016-05-12

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-05-10 TID 11:0012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om övergången till ett system för öppen vetenskap Utskottet överlade med statssekreteraren Karin Röding, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet

2016-05-10

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-04-28 TID 10:0011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Maria Lindh Sjöström från Kulturskottets kansli fick närvara under sammanträdet. Information om forskningsfrågor Verkställande direktören Göran Blomqvist,

2016-04-28

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-26 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket om nyanlända elever i skolan Undervisningsråden Åsa Strand och Anna Österlund samt avdelningschefen Kjell Hedvall, samtliga från Skolverket, informerade om nyanlända

2016-04-26

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-21 TID 10:0010:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Helene Carlsson Högberg från riksdagens utredningstjänst fick närvara under sammanträdet. Information från Vinnova Generaldirektören Charlotte Brogren,

2016-04-21

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-19 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Högskolan UbU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2016-04-19

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-14 TID 10:0010:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om delbetänkande av utredningen om Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Utredaren Eva Durhan och huvudsekreteraren Anna Neuman informerade om delbetänkandet

2016-04-14

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-12 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om Yrkesprogramsutredningens betänkande SOU 2015:97 Välja yrke Amelie von Zweigbergk, chef för Industriell utveckling vid Teknikföretagen, informerade om Yrkesprogramsutredningens betänkande

2016-04-12

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-22 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om nyanlända elever i skolan Roy Melchert, sektionschef för utbildning, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting, informerade om nyanlända elever

2016-03-22

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-10 TID 10:0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om lärarförsörjningen i skolan Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Anders Lönn, politiskt sakkunnig, och Klas-Herman Lundgren, politiskt sakkunnig,

2016-03-10

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utbildning om digital mötestjänst Utbildaren Ann-Charlotte Eklund, från riksdagens enhet It-verksamhetsstöd, informerade om den digitala mötestjänsten. Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-03-08

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-03 TID 12:4513:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Grundskola UbU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2016-03-03

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 08:3010:35 10:5512:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation Utskottet höll en öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation. Program och deltagarförteckning från

2016-03-03

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-03-01 TID 11:0012:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten, Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsavdelningen, och Helena Carlsson, biträdande enhetschef

2016-03-01