Dokument & lagar (4 591 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 20160301 TID 11:0012:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om ny medarbetare i kansliet Agota Földes vikarierar som handläggare under 2016 under Moa Larssons frånvaro. 2 Regeringens Syrienstrategi Information om Sveriges regionala

2016-03-01

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 201602-11 TID 09:3011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar UU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:34 och motioner. Utskottet justerade

2016-02-11

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 201602-04 TID 10:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjort och föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet. Information

2016-02-04

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 201602-02 TID 11:0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2016 UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2015 610 final. Utskottet justerade utlåtande 2015/16:UU4. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-M-C-MP-L-och

2016-02-02

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 20160126 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens arbete med SRHR-frågor Information om regeringens arbete med SRHR-frågor från statssekreterare Ulrika Modéer, ambassadör för global hälsa Lennarth Hjelmåker, kansliråd Anna Wrange,

2016-01-26

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 20160119 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens skrivelser om regeringens exportstrategi och politik för hållbart företagande Information om Regeringens skrivelse om Regeringens exportstrategi 2014/15:48 samt Politik för hållbart

2016-01-19

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-14 TID 09:3010:40 10:45-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 FN:s säkerhetsresolution 1325 UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU9. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2016-01-14

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 20151217 TID 08:3009:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå efter kl. 09.00 då kammaren inleder arbetsplenum. 2 Svenskt stöd

2015-12-17

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-10 TID 09:30-10:18 10:23-10:38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Louise Calais och kansliråd Anna Lyberg samtliga från UD. Ledamöternas frågor besvarades.

2015-12-10

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-08 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken ENP UU5 Utskottet fortsatte granskningen av JOIN2015 50 final. Utskottet justerade utlåtande 2015/16:UU5. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

2015-12-08

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-03 TID 09:30-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU2. M-SD-C-V-L- och KD-ledamöterna

2015-12-03

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-01 TID 11:0012:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2015-12-01

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-26 TID 09:3011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU1. 2 Justering av protokoll

2015-11-26

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 09:3011:25 11:3512:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020 UU6 Utskottet fortsatte granskningen av samrådsdokumentet

2015-11-19

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-12 TID 09:30-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer UU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:92 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU7.

2015-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-05 TID 09:30-12:12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av ny suppleant i utskottet Ordförande Kenneth G Forslund S välkomnade Jamal Mouneimne S som ny extra suppleant i utskottet. 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Information

2015-11-05

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-03 TID 11:00-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till yttrande 2015/16:UU1y. Utskottet justerade yttrandet 2015/16:UU1y. M-SD-C- och KD-ledamoten anmälde ett särskilt

2015-11-03

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-22 TID 09:3011:40 12:3014:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer Information om bistånd genom internationella organisationer från riksrevisor Ulf Bengtsson, avdelningschef

2015-10-22

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-20 TID 11:0011:53 11:5812:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av kansliets nya medarbetare Riksdagsstipendiat Lars Wikman presenterades och hälsades välkommen av utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2015-10-20

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-15 TID 09:3010:20 14:0015:12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Försvarsmaktens internationella insatser som finansieras av medel under utgiftsområde 5, anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande insatser Information om Försvarsmaktens internationella

2015-10-15