Dokument & lagar (166 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2015/16:32

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM Onsdagen den 24 augusti 2016 TID Kl. 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokoll för kännedom Protokoll 2015/16:31 av den 16 juni 2016 lades till handlingarna. 2 Kommissionens förslag om ändring av beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget

2016-08-24

Kulturutskottets protokoll 2015/16:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM Torsdagen den 16 juni 2016 TID Kl. 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:30 av den 9 juni 2016. 2 Bemyndigande i EU-ärenden Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under

2016-06-16

Kulturutskottets protokoll 2015/16:30

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM Torsdagen den 9 juni 2016 TID Kl. 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:29 av den 24 maj 2016. 2 Information om supporterkultur Agneta Blom, tidigare nationell samordnare för supporterkultur och mot

2016-06-09

Kulturutskottets protokoll 2015/16:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM Tisdagen den 24 maj 2016 TID Kl. 11.0011.10 11.2011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:28 av den 19 maj 2016. 2 Förutsättningar för svensk film KrU11 Fortsattes behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer

2016-05-24

Kulturutskottets protokoll 2015/16:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM Torsdagen den 19 maj 2016 TID Kl. 09.3009.43 09.4610.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:27 av den 17 maj 2016. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet,

2016-05-19

Kulturutskottets protokoll 2015/16:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM Tisdagen den 17 maj 2016 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:26 av den 10 maj 2016. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet,

2016-05-17

Kulturutskottets protokoll 2015/16:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM Tisdagen den 10 maj 2016 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:25 av den 26 april 2016. 2 Förutsättningar för svensk film KrU11 Fortsattes behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer film till

2016-05-10

Kulturutskottets protokoll 2015/16:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM Tisdagen den 26 april 2016 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamoten Eva Wallin KD fick närvara vid dagens sammanträde. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll Justerades

2016-04-26

Kulturutskottets protokoll 2015/16:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM Torsdagen den 14 april 2016 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:23 av den 5 april 2016. 2 Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen

2016-04-14

Kulturutskottets protokoll 2015/16:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM Tisdagen den 5 april 2016 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:22 av den 22 mars 2016. 2 Kultur för alla KrU10 Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla jfr prot. 2015/16:21.5

2016-04-05

Kulturutskottets protokoll 2015/16:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM Tisdagen den 22 mars 2016 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:21 av den 15 mars 2016. 2 Information från it-avdelningen om digital mötestjänst Supporttekniker Ann-Charlotte Eklund, från enheten

2016-03-22

Kulturutskottets protokoll 2015/16:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM Tisdagen den 15 mars 2016 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om filmproposition 2015/16:132 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med medarbetare informerade utskottet om regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till

2016-03-15

Kulturutskottets protokoll 2015/16:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM Tisdagen den 8 mars 2016 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:19 av den 1 mars 2016. 2 Civila samhället KrU6 Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället jfr prot. 2015/16:16.3 och

2016-03-08

Kulturutskottets protokoll 2015/16:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM Tisdagen den 1 mars 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2015/16:17 av den 23 februari 2016 och 2015/16:18 av den 25 februari 2016. 2 Information från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

2016-03-01

Kulturutskottets protokoll 2015/16:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM Torsdagen den 25 februari 2016 TID Kl. 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen Utskottet inhämtade information på temat förutsättningar för svensk film i enlighet med bifogade program bilaga 2 En förteckning över

2016-02-25

Kulturutskottets protokoll 2015/16:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM Tisdagen den 23 februari 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:16 av den 11 februari 2016. 2 Information från Statens konstråd Direktör Magdalena Malm informerade om myndighetens verksamhet

2016-02-23

Kulturutskottets protokoll 2015/16:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM Torsdagen den 11 februari 2016 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:15 av den 28 januari 2016. 2 Information från Statens kulturråd Generaldirektör Staffan Forssell, ansvarig för internationell

2016-02-11

Kulturutskottets protokoll 2015/16:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM Torsdagen den 28 januari 2016 TID Kl. 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:14 av den 26 januari 2016. 2 Kultur och fritid för barn och unga KrU4 Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid

2016-01-28

Kulturutskottets protokoll 2015/16:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM Tisdagen den 26 januari 2016 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:13 av den 19 januari 2016. 2 Kultur och fritid för barn och unga KrU4 Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid

2016-01-26

Kulturutskottets protokoll 2015/16:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM Tisdagen den 19 januari 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:12 av den 8 december 2015. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2016 Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet

2016-01-19