Dokument & lagar (335 träffar)

Yttrande 2015/16:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2015/16:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 och följdmotionen som väckts med anledning

2016-04-28

Yttrande 2015/16:FiU3y (pdf, 198 kB)

Yttrande 2015/16:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2015/16:FiU2y Kommissionens arbetsprogram för 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 11 november 2015 finansutskottet möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2016 KOM2015 610Finansutskottet tar i yttrandet upp några av de förslag i arbetsprogrammet som rör utskottets

2016-01-19

Yttrande 2015/16:FiU2y (pdf, 159 kB)

Yttrande 2015/16:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2015/16:FiU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 17 september 2015 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 10 november 2015 kl. 14.00 yttra sig över iakttagelserna i en promemoria som tagits

2015-11-06

Yttrande 2015/16:FiU1y (pdf, 134 kB)

Finansutskottets protokoll 2015/16:51

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:51 Datum 2016-06-21 Tid 08.00-08.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning rörande förhandlingen om EU:s årsbudget 2017 Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om regeringens utgångspunkter inför EU:s årsbudgetprocess för 2017. Underlag för överläggningen utgjordes

2016-06-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:50

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:50 Datum 2016-06-16 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslimeddelanden 25 augusti kl. 10.00: Möte med IMF om finansiell stabilitet. 21 september kl. 11.30: Lunch med IMF i samband med Artikel IV-konsultation. Intresse av deltagande anmäls till kansliet.

2016-06-16

Finansutskottets protokoll 2015/16:49

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:49 Datum 2016-06-09 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS Statssekreterare Ulf Holm överlade med utskottet om förslaget till gemensam insättningsgarantiförsäkring EDISUnderlag för överläggningen utgjordes

2016-06-09

Finansutskottets protokoll 2015/16:48

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:48 Datum 2016-05-26 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm för överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS till sammanträdet 9 juni. Fråga från Talmannen om nominering av ledamöter

2016-05-26

Finansutskottets protokoll 2015/16:47

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:47 Datum 2016-05-24 Tid Kl. 09.00-11.08 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2016 Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler och ledamot i rådet Oskar Nordström Skans presenterade rapporten Svensk finanspolitik

2016-05-24

Finansutskottets protokoll 2015/16:46

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:46 Datum 2016-05-19 Tid Kl. 10.30-10.43 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade ställa in sammanträdet 14 juni. Fråga om deltagande vid möte med EU-kommissionär Pierre Moscovici i riksdagen 2 juni, anmälan till kansliet. 2 Justering av protokoll Protokoll

2016-05-19

Finansutskottets protokoll 2015/16:45

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:45 Datum 2016-05-17 Tid 11.00- 12.09 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från Riksbanken Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet om förslag till frågor att ta upp i en översyn av riksbankslagen. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Utskottet beslutade

2016-05-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:44

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum 2016-05-12 Tid Kl. 09.00-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 Utvärderarna Mervyn King och Marvin Goodfriend sammanfattade utvärderingen. Riksbankschef Stefan Ingves och Finansminister Magdalena

2016-05-12

Finansutskottets protokoll 2015/16:43

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum 2016-05-10 Tid Kl. 11.00-11.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Aktuella EU- frågor Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor om: Tjänstepensioner IORP IIGemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen EDIS2 Anmälningar Planering

2016-05-10

Finansutskottets protokoll 2015/16:42

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum 2016-04-28 Tid Kl. 10.30-10.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Marianne Moström från riksdagens informationsenhet fick närvara under sammanträdet. 2 Anmälningar Inbjudan till interinstitutionell konferens om EU:s framtida finansiering

2016-04-28

Finansutskottets protokoll 2015/16:41

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum 2016-04-26 Tid Kl. 11.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Sveriges konvergensprogram 2016 Statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren informerade om Sveriges nationella reformprogram och konvergensprogrammet 2016. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Kommissionens

2016-04-26

Finansutskottets protokoll 2015/16:40

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum 2016-04-21 Tid Kl. 10.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Samtliga remissvar i fulltext över rapporten Utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 delades på bordet. Påminnelse om Riksbankens konferens 3-4 juni i Stockholm. 2 Justering av protokoll

2016-04-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:39

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum 2016-04-19 Tid 11.00-11.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Möte med IMF om finansiell stabilitet Kanslichefen påminde om mötet med IMF den 20 april kl. 9.45 11.00 i FiU:s sessionssal. Mötet kommer att hållas inom ramen för IMF:s särskilda granskning av svensk

2016-04-19

Finansutskottets protokoll 2015/16:38

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum 2016-04-14 Tid Kl. 10.30-11.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från Finansinspektionen Generaldirektör Erik Thedéen informerade och svarade på ledamöternas frågor. 2 Anmälningar Inkommen handling med information och förfrågan från Rwandiska Föreningen för mänskliga

2016-04-14

Finansutskottets protokoll 2015/16:37

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum 2016-04-07 Tid 10:30-11:00 Närvarande Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Margareta Åberg redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2015 och presenterade Riksrevisionens nya ekonomichef Anette Bäck, som också deltog på mötet. Ledamöternas

2016-04-07

Finansutskottets protokoll 2015/16:36

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum 2016-04-05 Tid Kl. 11.00 13.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar OECD Forum, 31 maj-1 juni 2016 i Paris. Anmälan till kansliet senast 15 april. Riksbankens konferens Rethinking the Central Bank´s mandate, 3- 4 juni i Stockholm. Anmälan senast 20 maj

2016-04-05

Finansutskottets protokoll 2015/16:35

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum 2016-03-17 Tid 10:30-11:00 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kansliets bemanning Föredragande Cecilia Renmyr är inlånad till kansliet under ca 6 månader för att arbeta med bl.a. extra ändringsbudget och finansmarknadslagstiftning. IMF-möte om finansiell stabilitet

2016-03-17