Dokument & lagar (247 träffar)

Yttrande 2015/16:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2015/16:NU2y Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall Till miljö- och jordbruksutskottet Vid sitt sammanträde den 26 april 2016 beslutade miljö- och jordbruksutskottet att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:165

2016-05-31

Yttrande 2015/16:NU2y (pdf, 250 kB)

Yttrande 2015/16:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2015/16:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor och motioner

2015-11-02

Yttrande 2015/16:NU1y (pdf, 258 kB)

Näringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 20160702 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten

2016-07-02

Näringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 20160616 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet och skatteutskottet höll en offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell

2016-06-16

Näringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 20160609 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt NU23 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-06-09

Näringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 20160526 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Information från Miljö- och energidepartementet Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnade

2016-05-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 20160519 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2016-05-19

Näringsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 20160512 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler NU20 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-05-12

Näringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 20160510 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2015/16:22 och 2015/16:23 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark om regeringens

2016-05-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 20160428 TID 09.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen

2016-04-28

Näringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 20160426 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Effektreserv 20202025 NU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:117 om effektreserv 20202025 och motioner.

2016-04-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 20160421 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag NU21 Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:60

2016-04-21

Näringsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 20160414 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Regional tillväxtpolitik NU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik. Utskottet fattade

2016-04-14

Näringsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 20160407 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 Mineralpolitik NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-04-07

Näringsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 20160322 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Näringspolitik NU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-03-22

Näringsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 20160317 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Politik för hållbart företagande NU12 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:69 om politik för hållbart

2016-03-17

Näringsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 20160310 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar NU11 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-03-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 20160303 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet och tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten

2016-03-03

Näringsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 20160225 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, rättssakkunniga Linda Kullberg och kansliråd Claes Almberg,

2016-02-25

Näringsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 20160211 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Information från Swedish Standards Institute SIS Verkställande direktör Thomas Idermark, lämnade information om betydelsen

2016-02-11