Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1990/91:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU5y Ny folkbokföringslag Till skatteutskottet Skatteutskotlet har berett konstilutionsulskollel tillfålle all avge yttrande över proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. saml ev. motioner. Konstitulionsutskoltels

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU5 (pdf, 336 kB)

Yttrande 1990/91:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU4y Lag om folkbokföringsregister, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m. samt motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU4 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU3y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. prop. 1990/91:14 jämte motioner 1990/91 KU3y Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU3 (pdf, 267 kB)

Yttrande 1990/91:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU2y Vissa taxerings- och kontrollfrågor i anslutning dil skattereformen prop. 1990/91:5 jämte motioner 1990/91 KU2y Till skatteutskottet Till skatteutskottet har hänvisats proposition 1990/91:5, Taxering, kontroll

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU2 (pdf, 212 kB)

Yttrande 1990/91:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KUly Förnyelse av offentlig sektor Till finansutskottet Konstitutionsutskottet har under förutsättning av finansutskottets samtycke beslutat överlämna motion 1989/90:K504 av Gunnar Björk m.fl. c till finansutskottet

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU1 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1987/88:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:6 y om reglerna för sammansättningen av löntagarfondstyrelserna KU 1987/88:6 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett konstitufionsutskottet tillfälle att yttra sig över två motioner 1986/87:N359 och

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU6 (pdf, 60 kB)

Yttrande 1987/88:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:5 y om riksdagens revisorer och deras kansli jämte motion KU 1987/88:5 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utskottet tillfälle att avge yttrande rörande proposition 1987/88:100 bilaga 17 Riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU5 (pdf, 106 kB)

Yttrande 1987/88:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:4 y angående Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 jämte motioner KU 1987/88:4 y. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU4 (pdf, 184 kB)

Yttrande 1987/88:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:3 y om överlämnande av förvaltningsuppgift till utländsk medborgare prop. 1987/88:26 och motion 1987/88:Ju6 KU 1987/88:3 y Till justitieutskottet Justitieutskottet har hemställt om konstitutionsutskottets yttrande

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU3 (pdf, 132 kB)

Yttrande 1987/88:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:2 y angående förslag om Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond förs. 1987/88:6 KU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över de konstitutionella

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU2 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1987/88:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1986/87:158 om ny organisation för folkbokföring samt motioner KU 1987/88:1 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över deb proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU1 (pdf, 113 kB)