Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 1987/88:LU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:10 y om djurskyddslag, m.m. LU 1987/88:10 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:93 om djurskyddslag, m.m. avsnitt 2.2.6 i den del propositionen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU10 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1987/88:LU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:9 y om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, m. m. prop. 1987/88:32  1987/88:9y och prop. 1987/88:124 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU9 (pdf, 366 kB)

Yttrande 1987/88:LU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:8 y om miljöskadeförsäkring m.m. prop. 1987/88:85 delvis LU 1987/88:8 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat inhämta lagutskottets yttrande över proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU8 (pdf, 380 kB)

Yttrande 1987/88:LU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:7y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 LU 1987/88:7 y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett lagutskottet dllfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU7 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1987/88:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:6 y om ändring i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äktenskapsbalken, m.m. prop. 1987/ 88:61 LU 1987/88:6 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU6 (pdf, 487 kB)

Yttrande 1987/88:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:5 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 delvis LU. 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitudonsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU5 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1987/88:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:4 y om förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, m. m. prop. 1987/88:10 LU 1987/88:4 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU4 (pdf, 240 kB)

Yttrande 1987/88:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:3 y om ändring i lagen 1970:741 om statlig lönegaranti vid konkurs prop. 1987/88:2 LU 1987/88:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:2

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU3 (pdf, 302 kB)

Yttrande 1987/88:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:2 y om skyldighet för Sveriges Radio att tillhandahålla kopior eller utskrifter av sända program LU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU2 (pdf, 234 kB)

Yttrande 1987/88:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:1 y om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. prop. 1986/87:151 LU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1986/87:K127 av Bengt Westerberg

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU1 (pdf, 237 kB)