Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1987/88:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:7 y om inbetalning på likviditetskonto prop. 1987/88:150 bilaga 3 BoU 1987/88: 7 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yftra sig om vissa sparfrägor. I anslutning härtill har

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU7 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1987/88:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:6 y om bosparande m. m. prop. 1987/88:150 bilaga 3 BoU 1987/88: 6 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig dels över under allmänna motionstiden 1988 väckta motioner om

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU6 (pdf, 557 kB)

Yttrande 1987/88:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:5 y om energipolitik inför 1990-talet prop. 1987/88:90 BoU 1987/88:5 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:90 om energipolitik inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU5 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1987/88:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets bétänkäiidé i987/88:4y:v.jr:om Sverige och deri västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 yBoU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU4 (pdf, 75 kB)

Yttrande 1987/88:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:3 y om Europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige prop. 1987/88:69 BoU 1987/88:3 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU3 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1987/88:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. prop. 1987/88:60 BoU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU2 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1987/88:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 BoU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:91 om

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU1 (pdf, 286 kB)

Yttrande 1987/88:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om datapolitik i statsförvaltningen AU 1987/88:2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över, proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU2 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1987/88:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen AU 1987/88:1 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den

1987-12-31

Yttrande 1987/88:AU1 (pdf, 294 kB)