Dokument & lagar (74 träffar)

Socialutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 201012-16 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Arbetsplan Kanslichefen informerade översiktligt om planeringen för veckorna 38 2011. Arbetsplan bifogas protokollet

2010-12-16

Socialutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 201012-14 TID 11.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för

2010-12-14

Socialutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 201012-09 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för

2010-12-09

Socialutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 201012-02 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren m.fl.Riksrevisionen, informerade utskottet om granskningsrapporten Förberedelsearbetet i apoteksreformen RiR 2010:19Deltagarlistan

2010-12-02

Socialutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 20101123 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Karin Nordström, föredragande från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor

2010-11-23

Yttrande 2010/11:SoU1y

2010/11:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition

2010-11-18

Yttrande 2010/11:SoU1y (pdf, 51 kB)

Socialutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 20101118 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7. 2 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:232

2010-11-18

Socialutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 201011-16 TID 11.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Barnombudsmannen Barnombudsman Fredrik Malmberg informerade utskottet om Barnombudsmannens verksamhet och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga

2010-11-16

Socialutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 201011-11 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Läkemedelsverket Utskottet informerades av generaldirektör Christina Åkerman, Läkemedelsverket, om läkemedelsverkets strategi, organisation och aktuella frågor. 2 Justering

2010-11-11

Socialutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 201011-09 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Utskottet informerades av statssekreterare Karin Johansson m.fl.Socialdepartementet, om hälsodelen inför Epsco den 6-7 december. Deltagarlista bifogas protokollet som

2010-11-09

Socialutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 201011-02 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Mats Gerdau Msom enligt föredragningslista för kammarens sammanträde ersätter Jessica Polfjärd M från den 2 november, får

2010-11-02

Socialutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 20101019 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012 Utskottet informerades av statssekreterare Ragnwi Marcelind m.fl.Socialdepartementet, om EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012.

2010-10-19

Socialutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101014 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012 Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2010 462. Utskottet ställde sig bakom det dåvarande presidiets beslut den 22 september

2010-10-14

Socialutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 201010-12 TID 10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i socialutskottet Jessica Polfjärd M

2010-10-12