Dokument & lagar (86 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-09-28 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utskottet behandlade fråga om yttrande till

2017-09-28

Civilutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-26 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:1 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen

2017-09-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-09-26 TID 11.0011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. 2 Budgetpropositionen 2018 m.m. Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, informerade om budgetpropositionen för

2017-09-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-21 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:1. 2 Inbjudan OECD Global Parliamentary Network den 11-12 oktober 2017 i Paris Utskottet behandlade fråga om deltagande

2017-09-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-19 TID 11.00-12.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från kansliet Kanslichefen informerade om rutiner för utskottets löpande EU-arbete. 2 Förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter Utskottet överlade

2017-09-19

Civilutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-14 TID 9.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet Statssekreterare Ulf Holm m.fl. informerade om förslaget till ny förordning om konsumentskyddssammarbete, KOM 2016 283, samt om kommissionens översyn av

2017-09-14