Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1987/88:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:4y över proposition 1987/88:154 med förslag till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. jämte motioner FöU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU4 (pdf, 173 kB)

Yttrande 1987/88:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:3 y Över proposition 1987/88:101 om lag om brandfarliga och explosiva varor jämte motioner FöU 1987/88:3 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU3 (pdf, 216 kB)

Yttrande 1987/88:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:2 y över proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen FöU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:95 om datapolitik

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU2 (pdf, 330 kB)

Yttrande 1987/88:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1987/88:6 om offentliga organs verksamhet vid krig eller krigsfara FöU 1987/88: ly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 oktober 1987 beslutat att bereda försvarsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU1 (pdf, 204 kB)