Dokument & lagar (31 träffar)

utskottsdokument 2005/06:828

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Utbildningsutskottet Beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden

2006-06-20

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-05-16 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:23 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt

2006-05-16

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-05-11 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:22 justeras. 2 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning jfr.

2006-05-11

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-05-09 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:21 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till

2006-05-09

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-04-27 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:20 justeras. 2 Mottagande av lagförslag från socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beslutat att under förutsättning av utbildningsutskottets

2006-04-27

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-04-06 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:18 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Fråga om förlängning av viss utbildning Utskottet beslutar att genom ett utskottsinitiativ

2006-04-06

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-09.50 10.05-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga Seminarium Tillsammans med Utbildningsvetenskapliga kommittén och Vetenskapsrådet anordnar utskottet ett seminarium om utbildningsvetenskaplig forskning. Externa deltagare var ordförande Tjia Torpe, Utbildningsvetenskapliga

2006-03-23

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-03-09 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:15 justeras. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden om högskolan: övergripande frågor och organisationsfrågor FPM-UbU15,nämligen 2004/05:K339

2006-03-20

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-03-16 TID 08.15-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:16 justeras. 2 Mottagande av motion från konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande beslutat att överlämna

2006-03-16

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-07 TID 13.00-13.20 13.25-14.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:14 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av förslag till betänkande Utskottet

2006-03-07

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-23 TID 08.00-10.00 10.05-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:13 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Mottagande av motion Konstitutionsutskottet

2006-02-23

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-16 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Torbjörn Lundgren och Jan Sundqvist från Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter uppvaktar. 2 Justering av protokoll Protokoll nr 2005/06:12 justeras. 3 Överlämnande av motion till

2006-02-16

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-02-14 TID 10.30-11.05 11.15-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:11 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden om fristående

2006-02-14

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-02-09 TID 09.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:10 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2004/05:162

2006-02-09

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2006-01-26 TID 09.00-10.10 10.20-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:9 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet bordlägger förslag till betänkande

2006-01-26

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2006-01-19 TID 09.00-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:8 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet bordlägger förslag till betänkande 2005/06:UbU3

2006-01-19

Yttrande 2005/06:UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition 2005/06:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 och de motioner som

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UbU3y (pdf, 31 kB)

Yttrande 2005/06:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Utskottets överväganden Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn med

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UbU2y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2005/06:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU1y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Utskottets överväganden Finansutskottet har den 31 maj 2005 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn med

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UbU1y (pdf, 155 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-09.55 10.10-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:7 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition

2005-11-24

Paginering