Dokument & lagar (65 träffar)

Yttrande 1987/88:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:3 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 UbU 1987/88:3 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU3 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1987/88:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:2 y om lokalförsörjning m.m. prop. 1987/88:100, bil. 9 delvis UbU 1987/88:2 y Till finansutskottet Utbildningsutskottet får med anledning av de förslag som regeringen förelagt riksdagen i proposition 1987/88:100, bilaga

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU2 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1987/88:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1987/88:1 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 UbU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 10 september 1987 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UbU1 (pdf, 159 kB)

Yttrande 1987/88:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1987/88:1 y om skatteavdrag för bidrag till internationellt biståndssamarbete UU 1987/88:1y Till skatteutskottet Skatteutskottet har med beslut den 23 februari 1988 berett utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande övermotionerna

1987-12-31

Yttrande 1987/88:UU1 (pdf, 79 kB)

Yttrande 1987/88:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:7y om villkoren för färdtjänst SoU 1987/88:7 y Till socialförsäkringsutskottet Soeialförsäkringsutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande över dels den med anledning av proposition 1987/88:99 om förbättrat bilstöd

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU7 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1987/88:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:6 y om länsstyrelsernas sociala funktioner SoU 1987/88:6 y Till bostadsutskottet Bostadsutskollet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över en till bostadsulskotlet hänvisad mofion som rör länsstyrelsernas

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU6 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1987/88:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:5 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 SoU 1987/88:5 y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige ocli

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU5 (pdf, 230 kB)

Yttrande 1987/88:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:4 y om bistånd åt asylsökande, m.m. prop. 1987/88:80 SoU 1987/88:4y Till socialförsäkringsutskottet Soeialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:80 om bistånd ål

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU4 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1987/88:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:3y om åtgärder mot prostitution m.m. Till justitieutskottet Justilieutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ell antal motioner som rör vissa frågor om prostitution. Det gäller motionerna Ju616 av

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU3 (pdf, 593 kB)

Yttrande 1987/88:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:2 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 SoU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konstilutionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle all yttra sig över proposition 1986/87:91 om aktivt

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU2 (pdf, 348 kB)

Yttrande 1987/88:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:1 y om vissa alkoholpolitiska frågor SoU 1987/88:1 y Till skatteutskottet Skatteutskoltet har berett socialutskottet tillfälle alt yttra sig över ell antal lill skatteulskottet hänvisade motioner på alkoholpolitikens

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU1 (pdf, 345 kB)

Yttrande 1987/88:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1987/88:2 y över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska integrationen SfU 1987/88:2 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat att bereda soeialförsäkringsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SfU2 (pdf, 78 kB)

Yttrande 1987/88:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1987:88:60 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m. jämte motioner SfU 1987/88: ly Till finansutskottet Finansutskottet har den 19 november 1987 beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SfU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1987/88:LU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:10 y om djurskyddslag, m.m. LU 1987/88:10 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:93 om djurskyddslag, m.m. avsnitt 2.2.6 i den del propositionen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU10 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1987/88:LU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:9 y om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, m. m. prop. 1987/88:32  1987/88:9y och prop. 1987/88:124 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU9 (pdf, 366 kB)

Yttrande 1987/88:LU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:8 y om miljöskadeförsäkring m.m. prop. 1987/88:85 delvis LU 1987/88:8 y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat inhämta lagutskottets yttrande över proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU8 (pdf, 380 kB)

Yttrande 1987/88:LU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:7y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 LU 1987/88:7 y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett lagutskottet dllfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU7 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1987/88:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:6 y om ändring i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äktenskapsbalken, m.m. prop. 1987/ 88:61 LU 1987/88:6 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU6 (pdf, 487 kB)

Yttrande 1987/88:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:5 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 delvis LU. 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitudonsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU5 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1987/88:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1987/88:4 y om förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, m. m. prop. 1987/88:10 LU 1987/88:4 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:LU4 (pdf, 240 kB)
Paginering