Dokument & lagar (189 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-04-27 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:18. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att utskottet gjort ett studiebesök hos Skatteverket i Solna den 25

2006-04-27

Socialutskottets protokoll 2005/06:36

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-04-25 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Smittskyddsfrågor Utskottet fortsätter behandlingen av Några smittskyddsfrågor motionerUtskottet fattar beslut i ärendet.

2006-04-25

Skatteutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-04-20 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att alla propositioner till skatteutskottet nu kommit in

2006-04-20

Socialutskottets protokoll 2005/06:35

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-04-19 TID 08.15-08.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 4 april justeras. 3 Rikssjukvård Utskottet fortsätter behandlingen

2006-04-19

Skatteutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-04-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ulla Wester s som varit delegationsledare på utskottets resa till Sjuhäradsbygden den 34 april inledde sammanträdet med att tacka Ulf Sjösten m och Anne-Marie Ekström fp samt övriga ledamöter och kanslipersonal

2006-04-06

Socialutskottets protokoll 2005/06:34

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-04-04 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 30 mars justeras. 3 Genetisk integritet Utskottet fortsätter

2006-04-04

Socialutskottets protokoll 2005/06:33

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-03-30 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 28 mars justeras. 3 Hälso- och sjukvård Utskottet fortsätter

2006-03-30

Socialutskottets protokoll 2005/06:32

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-03-28 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 21 mars justeras. 3 Ändringar i läkemedelslagstiftningen

2006-03-28

Skatteutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-03-23 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:15. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att ordföranden jämte ledamöterna Lennart Axelsson s och Jörgen Johansson

2006-03-23

Socialutskottets protokoll 2005/06:31

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM 2006-03-21 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från socialdepartementet om Fakta PM om Förordning om läkemedel för avancerad terapi. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan

2006-03-21

Socialutskottets protokoll 2005/06:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-03-16 TID 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av företrädare för Sveriges Försäkringsförbund med anledning av proposition 200/06:64 Genetisk integritet m.m. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. En inkommen skrivelse från Sveriges Försäkringsförbund

2006-03-16

Socialutskottets protokoll 2005/06:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-03-14 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Tjia Torpe, VD för Infomedica AB, informerar utskottet om Internetportalen www.sjukvardsradgivningen.se 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan 3 Justering

2006-03-14

Skatteutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att tacka för en bra resa till Edinburgh och London i februari-mars. Finansdepartementet Departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet, informerade och besvarade

2006-03-14

Socialutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-03-09 TID 08.45-09.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 7 mars justeras. 3 Folkhälsofrågor Utskottet fortsätter behandlingen

2006-03-09

Socialutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-03-07 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning om Grönboken Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar Deltagarlista

2006-03-07

Socialutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-02-22 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Folkhälsominister Morgan Johansson och medarbetare informerar om fågelinfluensan. 2 Nästa sammanträde Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 7 mars kl. 11.00. Vid protokollet  Anita Lysholm

2006-02-22

Socialutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 14 och 16 februari justeras 3 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att Ulla Wester s och Lennart Axelsson s samt några från kansliet tagit

2006-02-21

Socialutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-02-16 TID 10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Justitie- och socialutskotten håller gemensamt en öppen utfrågning om tillgången på narkotika. Program bifogas. B ilaga 2 Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2006-02-21 Ingrid Burman

2006-02-16

Socialutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-02-16 TID 09.00 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Handikappfrågor respektive äldrefrågor Utskottet fortsätter beredningen av motionsyrkanden om handikappfrågor jämte motionsyrkanden om äldrefrågor. Båda ärendena justeras vid nästa sammanträde 2 Information Handikappombudsmannen,

2006-02-16