Dokument & lagar (40 träffar)

utskottsdokument 2009/10:24710C

Civilutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10 Civilutskottets beredningsområde Enligt 4 kap. 6 riksdagsordningen tilläggsbestämmelse 4.6.5 ska civilutskottet bereda ärenden om 1 äktenskaps-föräldra-handels-jorda- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den

2010-10-13

Civilutskottets protokoll 2009/10:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-15 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 juni 2010. 2 Information från regeringen Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Alexander Ramsay och

2010-06-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-08 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 juni 2010. 2 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:122 om obehöriga transaktioner

2010-06-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-06-03 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 maj 2010. 2 Uppföljningsprojekt Utvärderaren Gün Sahin från utredningstjänsten, utvärderings- och forskningsfunktionen, redovisade ett utkast

2010-06-03

Yttrande 2009/10:CU5y

2009/10:CU5y Mark- och miljödomstolar Civilutskottets yttrande 2009/10:CU5y Mark- och miljödomstolar Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 18 maj att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar samt motion 2009/10:Ju15 som väckts med anledning

2010-05-27

Yttrande 2009/10:CU5y (pdf, 29 kB)

Civilutskottets protokoll 2009/10:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-27 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 maj 2010. 2 Yttrande till JuU Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om mark- och miljödomstolar

2010-05-27

Yttrande 2009/10:CU4y

2009/10:CU4y 2010 års ekonomiska vårproposition Civilutskottets yttrande 2009/10:CU4y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition proposition 2009/10:100 med motion, i de delar som berör respektive

2010-05-25

Yttrande 2009/10:CU4y (pdf, 48 kB)

Civilutskottets protokoll 2009/10:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-25 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 maj 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

2010-05-25

Civilutskottets protokoll 2009/10:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-05-18 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 6 maj 2010. 2 Överläggning Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen

2010-05-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-05-06 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 maj 2010. 2 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Behandlades proposition 2009/10:142 om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2010-05-06

Civilutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-05-04 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 april 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med förbundsordföranden Lars-Göran Pettersson, förbundsstyrelseledamoten Helena Jonsson

2010-05-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-29 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 april 2010. 2 Tillsyn av överförmyndarna Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2009/10:RRS23 om tillsyn av överförmyndarna.

2010-04-29

Civilutskottets protokoll 2009/10:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-04-27 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 april 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med chefsjuristen Åke Rådberg, Sveriges Byggindustrier BIprofessorn Thomas Kalbro, Institutionen

2010-04-27

Yttrande 2009/10:CU3y

2009/10:CU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Civilutskottets yttrande 2009/10:CU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 mars 2010 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens

2010-04-21

Yttrande 2009/10:CU3y (pdf, 18 kB)

Civilutskottets protokoll 2009/10:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-04-20 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 april 2010. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med konsumentministern Nyamko

2010-04-20

Civilutskottets protokoll 2009/10:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-15 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 april 2010. 2 En nedre promillegräns för sjöfylleri Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:76 samt motioner om en nedre promillegräns

2010-04-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-08 TID kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 25 mars 2010. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Claes Norgren, Elisabeth Carlsund och Cecilia Dittmer från Riksrevisionen informerade

2010-04-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-25 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 mars 2010. 2 Information från regeringen om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Magnus Medin, rättssakkunniga

2010-03-25

Civilutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-18 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 mars 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lennartsson och Christer Karlsson från ST inom Flygledningen med anledning

2010-03-18

Yttrande 2009/10:CU2y

2009/10:CU2y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Civilutskottets yttrande 2009/10:CU2y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Till finansutskottet Kammaren har i enlighet med 10 kap. 4 riksdagsordningen hänvisat dels Europeiska kommissionens arbetsdokument Samråd

2010-03-17

Yttrande 2009/10:CU2y (pdf, 41 kB)
Paginering