Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1986/87:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:4 y om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret prop. 1986/87:143 FiU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över de i proposifion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU4 (pdf, 254 kB)

Yttrande 1986/87:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:3 y om revisionen av statsförvaltningen och andra frågor med anknytning till ledningen av den statliga  iqs6/87-3 förvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med anledning av proposition 1986/87:99

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU3 (pdf, 433 kB)

Yttrande 1986/87:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om försäljning av statliga företag FiU 1986/87:2 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 februari 1987 berett finansutskonet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87N323,1986/87:N354

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU2 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1986/87:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:1 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. prop. 1986/87:61 FiU 1986/87:1y Till skatteutskottet Skatteutskottet härden 11 november 1986 begärt yttrande från finansutskottet över proposition 1986/87:61

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU1 (pdf, 662 kB)