Dokument & lagar (34 träffar)

utskottsdokument 2009/10:247110

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2009/10:UFöU Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2009/10 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2010-10-07

utskottsdokument 2009/10:247112

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10 Utbildningsutskottet Beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning

2010-10-04

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-06-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jan Landahl och Inger Rydén Bergendahl, Riksrevisionen, informerade om granskningen Klassificering av kurser vid universitet och högskolor regeringens styrning och Högskoleverkets

2010-06-15

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-06-03 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:22. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition

2010-06-03

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-05-27 TID 09:00-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:21. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition

2010-05-27

Yttrande 2009/10:UbU2y

2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Utbildningsutskottets yttrande 2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över Vårtilläggsbudget för 2010 prop. 2009/10:99 samt motioner i de delar som berör

2010-05-24

Yttrande 2009/10:UbU2y (pdf, 16 kB)

Yttrande 2009/10:UbU1y

2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 samt motioner i

2010-05-21

Yttrande 2009/10:UbU1y (pdf, 39 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-05-20 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragandena i EU-nämnden, Thomas Allvin och Jaak Meri, var närvarande

2010-05-20

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-05-06 TID 09:00-09:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Saco-förbund inom vårdsektorn informerade om proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Gunilla Klingberg, ordförande

2010-05-06

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-04-22 TID 08.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella högskolefrågor: information och diskussion Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz gav fördjupad information om beredningen av proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet

2010-04-22

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-04-15 TID 09:00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro på sammanträdet Utskottet beslutade att Cecilia Nordling får närvara vid utskottssammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:16. 3 Fråga

2010-04-15

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-04-08 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter jämte motioner FPM-UbU15 jfr 2 prot.

2010-04-08

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-03-18 TID 09:00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlade proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter FPM-UbU15

2010-03-18

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-03-11 TID 09.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth och ämnesråd Olof Sandberg, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:13

2010-03-11

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-03-09 TID 11:00-14:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnade en öppen utfrågning om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa

2010-03-09

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-03-04 TID 09:00-10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Riksrevisionen presenterade aktuella rapporter. Jan Landahl, Fredrik Friberg, Pernilla Jonsson, Inger Rydén Bergendahl och Leif Svensson 2 Justering av protokoll

2010-03-04

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-02-18 TID 09.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Tommy Lagergren, Ingrid Lindskog och Torun Rudin, Skolverket, informerade om undervisningen i språk. 2 Information Marie Eklund, Per-Olof Bentley, Peter Nyström och Sverker Härd,

2010-02-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum 2010-02-18 Tid 09.0009.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:5 3 Justering Fortsattes granskningen av förslag

2010-02-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum 2010-02-16 Tid 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:4. 3 Granskning av UFöU3 Granskades utkast till betänkande

2010-02-16

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2010-02-11 TID 09.00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Sveriges Skolledarförbund informerade om aktuella skolfrågor. Ordförande Las Flodin, Kanslichef Tord Hamnegård och utredare Lena Linnerborg 2 Information Företrädare

2010-02-11

Paginering