Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1985/86:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:5 y om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/86:138 UbU 1985/86:5 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 17 april 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU5 (pdf, 152 kB)

Yttrande 1985/86:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:4 y om inriktningen av konsumentpolitiken prop. 1985/86:121 UbU 1985/86:4 y Till lagutskottet Lagutskottet har den 13 mars 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU4 (pdf, 310 kB)

Yttrande 1985/86:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:3 y om särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen prop. 1985/86:125 UbU 1985/86:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 14 april 1986 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU3 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1985/86:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:2 y Över krav på studieintyg för högskolestuderande från läroanstalten vid delutbetalningar av studiemedel prop. 1985/86:100 UbU 1985/86:2 y Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut den 25 februari 1986 har socialförsäkringsutskottet

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU2 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1985/86:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:1 y om datapolitik prop. 1984/85:220 UbU 1985/86:1 y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1985 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1984/85:220 om datapolitik

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU1 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1981/82:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1981/82:3 y över nordiskt kultursamarbete m. m. prop. 1981/82:200 Till kulturutskottet Genom beslut den 27 april 1982 har kultumtskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:200 om nordiskt

1981-12-31

Yttrande 1981/82:UbU3 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1981/82:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1981/82:2 y över den regionalpolitiska forskningen prop. 1981/82:113 Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 20 april 1982 har arbetsmarknadsutskottet berett utbildningsutskottet fillfälle att yttra sig över proposition

1981-12-31

Yttrande 1981/82:UbU2 (pdf, 134 kB)

Yttrande 1981/82:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1981/82:1 y över lönekostnader vid viss omskolning och omplacering prop. 1981/ 82:100, bilaga 11 Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 9 februari 1982 har arbetsmarknadsutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle

1981-12-31

Yttrande 1981/82:UbU1 (pdf, 163 kB)