Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1985/86:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:5 y om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/86:138 UbU 1985/86:5 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 17 april 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU5 (pdf, 152 kB)

Yttrande 1985/86:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:4 y om inriktningen av konsumentpolitiken prop. 1985/86:121 UbU 1985/86:4 y Till lagutskottet Lagutskottet har den 13 mars 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU4 (pdf, 310 kB)

Yttrande 1985/86:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:3 y om särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen prop. 1985/86:125 UbU 1985/86:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 14 april 1986 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU3 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1985/86:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:2 y Över krav på studieintyg för högskolestuderande från läroanstalten vid delutbetalningar av studiemedel prop. 1985/86:100 UbU 1985/86:2 y Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut den 25 februari 1986 har socialförsäkringsutskottet

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU2 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1985/86:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:1 y om datapolitik prop. 1984/85:220 UbU 1985/86:1 y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1985 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1984/85:220 om datapolitik

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU1 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1983/84:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1983/84:3y över frågan om en teknisk forskningsrådsfuiiktibn Till näringsutskottet Proposition 1983/84:107 bar i vad avser bilaga 9 remitterats till näringsul-skoltel. I denna bilaga ingår bl. a. regeringens förslag till medelsanvisning

1983-12-31

Yttrande 1983/84:UbU3 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1983/84:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1983/84:2 y över utgiftsbegränsningar på Sveriges Radios område Till kulturutskottet Genom beslut den 10 november 1983 har kulturutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:40 bilaga

1983-12-31

Yttrande 1983/84:UbU2 (pdf, 203 kB)

Yttrande 1983/84:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1983/84:ly över ett nationellt mikroelektronikprogram Till näringsutskottet Genom beslut den 10 november 1983 har näringsutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:8 om ett nationellt

1983-12-31

Yttrande 1983/84:UbU1 (pdf, 158 kB)