Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1992/93:UbU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU6y Kompletteringspropositionen, m.m. prop. 1992/93:150 bil. 7 1992/93 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU6 (pdf, 848 kB)

Yttrande 1992/93:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU5y Undervisning i svenska för invandrare, m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 februari 1993 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig deb över Riksdagens revisorers

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU5 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1992/93:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU4y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. prop. 1992/93:37  1992/93 bil. 1 delvis Uy Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat att bereda utbildningsutskottet

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU4 (pdf, 488 kB)

Yttrande 1992/93:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU3y Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin prop. 1992/93:50 bil. 7 delvis 1992/93 UbU3y Till finansutskottet TIONDE HUVUDTITELN Finansutskottet har den 3 november 1992 berett utbildningsutskottet tillfålle

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU3 (pdf, 449 kB)

Yttrande 1992/93:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU2y Sameskolan prop. 1992/93:32 bil. 1 delvis Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 20 oktober 1992 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:32

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1992/93:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbUly Forsknings- och utvecklingssamarbete i EG, m.m. prop. 1991/92:170 bil. 7 1992/93 UbUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfålle att yttra sig över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU1 (pdf, 328 kB)

Yttrande 1985/86:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:5 y om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/86:138 UbU 1985/86:5 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 17 april 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU5 (pdf, 152 kB)

Yttrande 1985/86:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:4 y om inriktningen av konsumentpolitiken prop. 1985/86:121 UbU 1985/86:4 y Till lagutskottet Lagutskottet har den 13 mars 1986 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU4 (pdf, 310 kB)

Yttrande 1985/86:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:3 y om särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen prop. 1985/86:125 UbU 1985/86:3 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 14 april 1986 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU3 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1985/86:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:2 y Över krav på studieintyg för högskolestuderande från läroanstalten vid delutbetalningar av studiemedel prop. 1985/86:100 UbU 1985/86:2 y Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut den 25 februari 1986 har socialförsäkringsutskottet

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU2 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1985/86:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1985/86:1 y om datapolitik prop. 1984/85:220 UbU 1985/86:1 y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1985 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1984/85:220 om datapolitik

1985-12-31

Yttrande 1985/86:UbU1 (pdf, 324 kB)