Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1983/84:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1983/84:3y över frågan om en teknisk forskningsrådsfuiiktibn Till näringsutskottet Proposition 1983/84:107 bar i vad avser bilaga 9 remitterats till näringsul-skoltel. I denna bilaga ingår bl. a. regeringens förslag till medelsanvisning

1983-12-31

Yttrande 1983/84:UbU3 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1983/84:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1983/84:2 y över utgiftsbegränsningar på Sveriges Radios område Till kulturutskottet Genom beslut den 10 november 1983 har kulturutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:40 bilaga

1983-12-31

Yttrande 1983/84:UbU2 (pdf, 203 kB)

Yttrande 1983/84:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1983/84:ly över ett nationellt mikroelektronikprogram Till näringsutskottet Genom beslut den 10 november 1983 har näringsutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:8 om ett nationellt

1983-12-31

Yttrande 1983/84:UbU1 (pdf, 158 kB)