Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1984/85:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1984/85:4 y över motion 1984/85:1352 om mediaundervisning och mediaverkstäder Till kulturutskottet Utbildningsutskottet har den 12 mars 1985 beslutat att med eget yttrande överlämna motion 1984/85:1352 s till kulturutskottet

1984-12-31

Yttrande 1984/85:UbU4 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1984/85:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1984/85:3 y angående inrättande av en professur i biståndsforskning med särskild inriktning mot miljö- och markvård Till utrikesutskottet Genom beslut den 19 februari 1985 har utrikesutskottet hos utbildningsutskottet hemställt

1984-12-31

Yttrande 1984/85:UbU3 (pdf, 60 kB)

Yttrande 1984/85:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1984/85:2 y över frågan om ett tekniskt forskningsråd Till näringsutskottet Riksdagen har beslutat prop. 1983/84:107, NU 1983/84:45, rskr 1983/ 84:407 om en teknisk forskningsrådsfunklion inom styrelsen för teknisk UtveckHng

1984-12-31

Yttrande 1984/85:UbU2 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1984/85:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1984/85:1 y över proposition 1984/85:59 om ny organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m. jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Arbelsmarknadsutskottet har den 13 november 1984 beslutat bereda

1984-12-31

Yttrande 1984/85:UbU1 (pdf, 313 kB)