Dokument & lagar (1 träffar)

Yttrande 1989/90:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1989/90:UbUly En ny regional statlig förvaltning prop. 1988/89:154 1989/90 UbUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 7 september 1989 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UbU1 (pdf, 200 kB)