Dokument & lagar (45 träffar)

Yttrande 1988/89:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU3y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1988/89 KrU3y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop.

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1988/89:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89 KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. 1988/89 KrU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 7 februari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposidon 1988/89:100 bil. 10 punkt

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU2 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1988/89:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturiitskötliets yttfäricJé 1988/89:Kryiy:Ändring i beskaftriinenäv bingospel 1988/89. i. Till skatteutskott:erSkatteutskottet har den 8november 1988 beslutat bereda.kulturutskottet, tillfälle att yttra sig överiproposition 1988/89:28 omändring i beskattningen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU1 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1988/89:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1988/89 KU5y Tillämpligheten av 2 kap. 12 tredje stycket regeringsformen i visst fall 1988/89:SfU19 1988/89 KU5y Till socialförsäkringsutskottet I betänkandet I988/89:SfU19 har socialförsäkringsutskottet hemställt att riksdagen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KU5 (pdf, 120 kB)

Yttrande 1988/89:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1988/89:KU4y Särskild vinstskatt m.m. 1988/89 KU4y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:132 om tillfällig vinstskatt m.m. Konstitutionsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KU4 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1988/89:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1988/89:KU3y Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern, m.m. 1988/89 KU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har hemställt om yttrande från konstitutionsutskottet över proposition 1988/89:61 om dubbelbeskattningsavtal

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KU3 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1988/89:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1988/89:KU2y Skydd för företagshemligheter 1988/89 KU2y Till lagutskottet Lagutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över dels proposition 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter jämte de

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KU2 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1988/89:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1988/89:KUly Kroppsvisitation 1988/89 KUly Till justitieutskottet Justitieutskottet har hemställt om yttrande från konstitutionsutskottet över proposition 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m.m. förverkande av hjälpmedel

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KU1 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1988/89:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1988/89:JuUly Lagen om vissa internationella sanktioner 1988/89 JuUly Till utrikesutskottet Inledning I proposition 1988/89:22 har regeringen utrikesdepartementet efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta ett vid

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JuU1 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1988/89:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU6y Mjölksubventioner Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 maj 1989 beslutat bereda jordbmksutskottet tillfälle att senast den 18 maj avge yttrande över proposition 1988/89:150 kompletteringspropositionen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU6 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1988/89:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU5y Resursförstärkningar till länsstyrelserna m.m. 1988/89 JoU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över vad i budgetpropositionen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU5 (pdf, 192 kB)

Yttrande 1988/89:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU4y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 JoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1988/89:47 om vissa

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU4 (pdf, 346 kB)

Yttrande 1988/89:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:3y Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU3 (pdf, 309 kB)

Yttrande 1988/89:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU2y Tull för äpplen och päron 1988/89 JoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet fillfälle att avge yttrande över proposifion 1988/89:51 om bemyndigande för

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU2 (pdf, 195 kB)

Yttrande 1988/89:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoUl y Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. 1988/89 JoUly Till lagutskottet Lagutskottet har den 18 oktober 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1988/89:9

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU1 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1988/89:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1988/89:FöUly Hälso- och sjukvården i krig 1988/89 FöUly Till socialutskottet I yttrandet behandlas yrkande 5 i motion 1987/88:Fö207 fpvilket försvarsutskottet beslutat att med eget yttrande överlämna till socialutskottet. Bakgrund

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FöU1 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1988/89:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiU2y Sverige och EG 1988/89 FiU2y Till utrikesutskottet Utrikesufskoftet har den 14 februari 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle aft yttra sig över följande mofioner om EG: 1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U599,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU2 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1988/89:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiUly Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. prop. 1988/89:46 1988/89 FiUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU1 (pdf, 1104 kB)

Yttrande 1988/89:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoU3y Anpassningar inom bostadsstödet för år 1990 m, m. prop. 1988/89:150 bilaga 10 1988/89 BoU3y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 9 maj 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att senast den 18 maj 1989 avge

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU3 (pdf, 428 kB)

Yttrande 1988/89:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoU2y EG-anpassningen och bostadspolitiken 1988/89 BoU2y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet beslöt den 14 februari 1989 bereda bl.a. bostadsutskottet fillfälle att yttra sig över vissa under allmänna motionstiden väckta

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU2 (pdf, 92 kB)