Dokument & lagar (905 träffar)

Socialutskottets protokoll 2019/20:50

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:50 DATUM 2020-05-28 TID 09.5009.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att talmannen Andreas Norlén, riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och avdelningschef Monica Hall fick närvara vid sammanträdet.

2020-05-28

Socialutskottets protokoll 2019/20:50 (docx, 54 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:49

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:49 DATUM 2020-05-27 TID 14.3015.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Ann-Christin

2020-05-27

Socialutskottets protokoll 2019/20:49 (docx, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:48

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:48 DATUM 2020-05-26 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-26

Socialutskottets protokoll 2019/20:48 (docx, 52 kB)

Yttrande 2019/20:SoU4y

Socialutskottets yttrande 2019/20:SoU4y Vårändringsbudget för 2020 Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen Vårändringsbudget för 2020 prop. 2019/20:99 och de motioner som väckts i de delar som berör utskottets beredningsområde. Socialutskottet begränsar

2020-05-20

Yttrande 2019/20:SoU4y (pdf, 103 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:47

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:47 DATUM 2020-05-20 TID 14.3015.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-20

Socialutskottets protokoll 2019/20:47 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:46

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:46 DATUM 2020-05-14 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-14

Socialutskottets protokoll 2019/20:46 (docx, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:45

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:45 DATUM 2020-05-14 TID 07.4507.50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning SoU16 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:92

2020-05-14

Socialutskottets protokoll 2019/20:45 (docx, 54 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:44

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44 DATUM 2020-05-12 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-12

Socialutskottets protokoll 2019/20:44 (docx, 52 kB)

Yttrande 2019/20:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2019/20:SoU3y Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Till justitieutskottet Justitieutskottet har beslutat att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet och motioner i de delar som berör socialutskottet. Socialutskottet

2020-05-08

Yttrande 2019/20:SoU3y (pdf, 99 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43 DATUM 2020-05-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-07

Socialutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:42 DATUM 2020-05-07 TID 10.1010.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:84. Utskottet justerade betänkande 2019/20:SoU15.

2020-05-07

Socialutskottets protokoll 2019/20:42 (docx, 54 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:41

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41 DATUM 2020-05-06 TID 13.3015.35 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-06

Socialutskottets protokoll 2019/20:41 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40 DATUM 2020-05-05 TID 12.0012.10 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-05-05

Socialutskottets protokoll 2019/20:40 (docx, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:39

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39 DATUM 2020-04-29 TID 13.3014.20 14.3015.20 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon:

2020-04-29

Socialutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38 DATUM 2020-04-28 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-04-28

Socialutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37 DATUM 2020-04-23 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-04-23

Socialutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 53 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36 DATUM 2020-04-22 TID 13.3015.35 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina

2020-04-22

Socialutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-04-16 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ann-Christin Ahlberg, Per Ramhorn, Mikael

2020-04-16

Socialutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 52 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-04-16 TID 09:1009:15 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Stöd till personer med funktionsnedsättning SoU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning. Utskottet

2020-04-16

Socialutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 51 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-04-15 TID 14.3015.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson, Ann-Christin Ahlberg,

2020-04-15

Socialutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 52 kB)