Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1986/87:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:6 y om lag om fritidsbåtsregister, m.m. prop. 1986/87:121 LU 1986/87:6 y Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över dels proposition 1986/87:121 om lag om fritidsbåtsregister

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU6 (pdf, 253 kB)

Yttrande 1986/87:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:5 y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 LU 1986/87:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:99 om ledning av den

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU5 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1986/87:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:4 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m. m. prop. 1986/87:61 LU 1986/87:4 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har begärt yttrande från lagutskottet över proposition 1986/87:61 om en tillfällig

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU4 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1986/87:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:3 y om ändring i reglerna för bidragsförskott och underhållsbidrag prop. 1986/87:35 LU 1986/87:3 y Till socialutskottet Socialutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:35 om ändring

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU3 (pdf, 399 kB)

Yttrande 1986/87:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:1 y om ändring av atomansvarighetslagen LU 1986/87:1 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat att inhämta lagutskottets yttrande över motion 1986/87:N113 av Ivar Franzén m. fl. c såvitt avser yrkande 4. I motionen,

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU1 (pdf, 497 kB)