Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1991/92:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1991/92:AU6y Intresserepresentationen i vissa statliga myndigheters styrelser 1991/92 AU6y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:123

1991-12-31

Yttrande 1991/92:AU6 (pdf, 332 kB)

Yttrande 1991/92:AU5y

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1991/92:AU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över propositionen 1991/92:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1991-12-31

Yttrande 1991/92:AU5y (pdf, 1249 kB)

Yttrande 1991/92:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1991/92:AU4y Statlig lönegaranti vid konkurs Till lagutskottet Lagutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:139 om statlig lönegaranti vid konkurs jämte de med anledning

1991-12-31

Yttrande 1991/92:AU4 (pdf, 323 kB)

Yttrande 1991/92:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1991/92:AU3y Totalförsvarets utveckling Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 27 februari beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:102 om totalförsvarets utveckling

1991-12-31

Yttrande 1991/92:AU3 (pdf, 212 kB)

Yttrande 1991/92:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1991/92:AU2y Arbetsmarknadsfrågor Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet lillfalle att yttra sig över proposition 1991/92:51 om en ny småföretagspolitik och över motioner väckta med anledning

1991-12-31

Yttrande 1991/92:AU2 (pdf, 523 kB)

Yttrande 1991/92:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1991/92:AUly Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle atl yttra sig över proposition 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska politiken

1991-12-31

Yttrande 1991/92:AU1 (pdf, 357 kB)