Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1991/92:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfU3y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett bl.a. socialförsäkringsutskollet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletleringspropositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU3 (pdf, 251 kB)

Yttrande 1991/92:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfU2y Slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser 1991/92 SfU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 2 april 1992 beslutat bereda socialförsäkringsutskollet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU2 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1991/92:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1991/92:SfUly Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 26 november 1991 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1991/92:69 om

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SfU1 (pdf, 115 kB)