Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1992/93:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoU3y Dimensioneringen av läkarutbildningen i Umeå Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens, avsnitt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1992/93:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoU2y Bostadsanpassningsbidrag m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:58 om bostadsanpassningsbidrag m.m. jämte motioner såvitt propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU2 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1992/93:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Till EES-utskottet EES-utskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES jämte

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU1 (pdf, 435 kB)