Dokument & lagar (87 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att Återvändardagen, tidigare kallad Veterandagen, är onsdagen den

2013-03-21

Skatteutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2013-03-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Annelie Enochson KD välkommen till sitt första sammanträde med utskottet. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 Kanslimeddelanden

2013-03-12

Skatteutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att det är EU-information

2013-03-05

Skatteutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för medverkan i den trevliga resan till Malmö och Köpenhamn den 1920 februari 2013. Resan var mycket informativ och utbytet med det danska utskottet

2013-02-21

Skatteutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för den lyckade resan till Norrbotten den 2729 januari 2013 som innehöll mycket relevanta och intressanta programpunkter. 1 Justering av protokoll

2013-01-31

Skatteutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-24 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgavs att föredragande Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 1 Överläggning Utskottet överlade med statssekreterare

2013-01-24

Skatteutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att biljetter och program till Norrbotten-resan den 2729 januari 2013

2013-01-22

Skatteutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Teres Lindberg S välkommen till utskottet. Vidare medgavs att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid samman-

2013-01-17

utskottsdokument 2012/13:verk

Skatteutskottets verksamhet vid riksmötet 2012/13 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2012-12-31

Skatteutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-12 TID 8.008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragnings-listan. 2 EU-information

2012-12-12

Skatteutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-06 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om skattekontroll av företag Skatteutskottet  inhämtande information med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2012:13 Skattekontroll av företag urval,

2012-12-06

Skatteutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-12-04 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Företagsskattekommittén Utskottet hade en sluten utfrågning med ordföranden HG Wessberg och huvudsekreterare Anna Brink, Företagsskattekommittén, om Företagsskattekommitténs arbete. 2

2012-12-04

Skatteutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-29 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Kent Persson V välkommen till utskottet. Vidare medgavs att kanslichef Margareta Hjort och fördragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid samman-

2012-11-29

Skatteutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-27 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredrag-ningslistan. 2 EU-förslag om

2012-11-27

Skatteutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-22 TID 9.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning: Skattereduktion för läxhjälp SkU10 Som ett led i beredningen av proposition 2012/13:14 och motioner genomförde utskottet en öppen utfrågning. Medverkade gjorde: Hans Lindberg,

2012-11-22

Yttrande 2012/13:SkU3y

2012/13:SkU3y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Skatteutskottets yttrande 2012/13:SkU3y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har riksdagen enligt 10 kap. 6 första stycket

2012-11-20

Yttrande 2012/13:SkU3y (pdf, 23 kB)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-20 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Chefen för storföretagsregionen Anette Landén informerade och besvarade frågor om det nya arbetssättet fördjupad samverkan2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2012-11-20

Skatteutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-15 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Klimatrelaterade skatter Vem betalar Riksrevisor Claes Norgren, revisionsdirektör Fredrik Engström, revisionsledare Madeleine Nyman och programansvarige Lena Björck, Riksrevisionen, presenterade

2012-11-15

Yttrande 2012/13:SkU1y

2012/13:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2013 Skatteutskottets yttrande 2012/13:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2013 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor i proposition 2012/13:1 

2012-11-07

Yttrande 2012/13:SkU1y (pdf, 472 kB)